Den eldste «medisin»

Hagen A Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Det finnes arkeologiske beviser for at menneskene har brukt vin som terapeutisk middel i minst 4000 år. Funn fra oldtidens Egypt indikerer at vinens medisinske anvendelse er betydelig eldre, kanskje 5000 år eller mer. Man har også tilgjengelig en omfattende dokumentasjon om vinens stilling som dominerende terapeutisk middel i antikkens Hellas og i det romerske rike. Allerede fra denne tiden poengteres betydningen av moderat dosering. Vinens antatte helsebringende virkning var også kjent innen oldtidens kulturer utenfor Europa, eksempelvis i India og Arabia. Opp gjennom middelalderen beholdt vinen sin etablerte stilling som anerkjent universalmiddel, og drikken nådde antakelig sitt høydepunkt som «medisin» så sent som midt i forrige århundre. Særlig fra og med siste halvpart av 1800­tallet begynte man i stigende grad å advare mot alkoholens skadelige virkninger, og legers forskriving av vin som terapeutisk middel ble sterkt kritisert. De siste års forskning har påvist en sannsynlig relasjon mellom moderat alkoholkonsum og redusert forekomst og dødelighet av hjerte­ og karsykdom. Man diskuterer også muligheten for at et moderat alkoholinntak kan redusere dødelighet forårsaket av andre sykdommer.

Anbefalte artikler