Den eldste «medisin»

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det finnes arkeologiske beviser for at menneskene har brukt vin som terapeutisk middel i minst 4000 år. Funn fraoldtidens Egypt indikerer at vinens medisinske anvendelse er betydelig eldre, kanskje 5000 år eller mer. Man har ogsåtilgjengelig en omfattende dokumentasjon om vinens stilling som dominerende terapeutisk middel i antikkens Hellas og idet romerske rike. Allerede fra denne tiden poengteres betydningen av moderat dosering. Vinens antatte helsebringendevirkning var også kjent innen oldtidens kulturer utenfor Europa, eksempelvis i India og Arabia. Opp gjennommiddelalderen beholdt vinen sin etablerte stilling som anerkjent universalmiddel, og drikken nådde antakelig sitthøydepunkt som «medisin» så sent som midt i forrige århundre. Særlig fra og med siste halvpart av 1800­tallet begynteman i stigende grad å advare mot alkoholens skadelige virkninger, og legers forskriving av vin som terapeutisk middelble sterkt kritisert. De siste års forskning har påvist en sannsynlig relasjon mellom moderat alkoholkonsum og redusertforekomst og dødelighet av hjerte­ og karsykdom. Man diskuterer også muligheten for at et moderat alkoholinntak kanredusere dødelighet forårsaket av andre sykdommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media