Curriculum vitae aortae

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Aorta (fra gresk aeiro) betyr løfter. Det ble slik fordi Aristoteles som gav strukturen sitt nåværende navn, antok athjertet var hengt opp i aorta. Leonardo da Vinci har blant annet beskrevet aortas og flere arteriers forløp i detalj. Idet 17. århundre begynte dagens forståelse av aortas funksjon å ta form. Andreas Vesalius (1514-64) hadde beskrevetaneurismer i abdominalaorta, og William Harvey (1578-1657) beskrev blodomløpet. Den første kjente operasjon forabdominalt aortaaneurisme ble foretatt av Sir Astley Cooper i London i 1817. Han ligerte aorta nedenfor nyrearteriene.Inntil Charles Dubost i Paris i 1951 beskrev den første vellykkede operasjon med dagens metode, var gjennomstikking mednåler og elektrisk strøm forsøkt som behandling. Albert Einstein fikk i 1948 pakket inn sitt store og smertefulleabdominale aortaaneurisme i cellofan. Dette holdt frem til 1955 da aneurismet rumperte. I dag har vi metoder foroperasjon på hele aorta. I 1991 kom det et gjennombrudd i behandlingen av abdominale aortaaneurismer med innsetting avstentgraft via femoralarterien. Denne teknikken videreutvikles stadig, og flere aneurismer både i abdominal- ogtorakalaorta kan behandles med denne nye metoden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media