Strålingsrisiko ved intervensjonsradiologi

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Utviklingen innen intervensjonsradiologien gir bedre behandlingsmuligheter for mange pasientgrupper, bedretbehandlingsresultat samt redusert komplikasjonsfrekvens og liggetid.

  Intervensjonsradiologiske prosedyrer kan medføre lange gjennomlysningstider, ofte med bruk av høye doserater, ogmange eksponeringer. Pasientdosene og dermed også personaldosene kan bli høye. Det er rapportert flere tilfeller avhudforbrenninger hos pasienter som har gjennomgått slike prosedyrer. Latenstiden for denne type skader er ofte lang,hvilket gjør at de ofte ikke registreres. Rutinemessig monitorering av huddoser er komplisert, men det foregår enutvikling mot mer egnet måleutstyr.

  Et nytt EU-direktiv vil sannsynligvis føre til krav om bedre strålevern innen medisinsk strålebruk og spesielt iforbindelse med intervensjonsradiologiske prosedyrer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media