Strålingsrisiko ved intervensjonsradiologi

Widmark A, Fosmark H, Olsen JB Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Utviklingen innen intervensjonsradiologien gir bedre behandlingsmuligheter for mange pasientgrupper, bedret behandlingsresultat samt redusert komplikasjonsfrekvens og liggetid.

Intervensjonsradiologiske prosedyrer kan medføre lange gjennomlysningstider, ofte med bruk av høye doserater, og mange eksponeringer. Pasientdosene og dermed også personaldosene kan bli høye. Det er rapportert flere tilfeller av hudforbrenninger hos pasienter som har gjennomgått slike prosedyrer. Latenstiden for denne type skader er ofte lang, hvilket gjør at de ofte ikke registreres. Rutinemessig monitorering av huddoser er komplisert, men det foregår en utvikling mot mer egnet måleutstyr.

Et nytt EU-direktiv vil sannsynligvis føre til krav om bedre strålevern innen medisinsk strålebruk og spesielt i forbindelse med intervensjonsradiologiske prosedyrer.

Anbefalte artikler