Osteomyelitt som komplikasjon ved varicella

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  En av de hyppig forekommende virale infeksjoner hos barn er varicella. Lette hud- og bløtdelsinfeksjoner er de mestvanlige komplikasjoner, mens pneumoni og encefalitt er mer sjeldent. Alvorlige komplikasjoner til skjelett og ledd, somosteomyelitt og septisk artritt, forekommer svært sjelden.

  I denne artikkelen omtales en 18 måneder gammel gutt med osteomyelitt i høyre humerus som komplikasjon tilvaricella. På femte dag i sykdomsforløpet skjedde det en betydelig forverring av allmenntilstanden, og man merket atpasienten vegret seg for å bevege høyre arm. Ved innleggelse i sykehus viste skjelettscintigrafi aktivitet i øvre delav høyre humerus, mens røntgen viste normale forhold. Røntgenologiske forandringer opptrådte først senere. Iblodkulturen var det oppvekst av gruppe A-streptokokker. Man startet umiddelbart etter innleggelsen behandling medpenicillin. Pasientens tilstand bedret seg, og de røntgenologiske osteomyelittforandringer ble etter hvert mindreuttalt. Etter seks måneder var det røntgenologiske og det kliniske bildet normalt.

  For å forhindre alvorlige senfølger er tidlig diagnostikk ved denne komplikasjonen svært viktig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media