Osteomyelitt som komplikasjon ved varicella

Ertvaag GM, Haakonsen MO, Gudmundsen TE, Hoyer H, Solheim DM Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


En av de hyppig forekommende virale infeksjoner hos barn er varicella. Lette hud- og bløtdelsinfeksjoner er de mest vanlige komplikasjoner, mens pneumoni og encefalitt er mer sjeldent. Alvorlige komplikasjoner til skjelett og ledd, som osteomyelitt og septisk artritt, forekommer svært sjelden.

I denne artikkelen omtales en 18 måneder gammel gutt med osteomyelitt i høyre humerus som komplikasjon til varicella. På femte dag i sykdomsforløpet skjedde det en betydelig forverring av allmenntilstanden, og man merket at pasienten vegret seg for å bevege høyre arm. Ved innleggelse i sykehus viste skjelettscintigrafi aktivitet i øvre del av høyre humerus, mens røntgen viste normale forhold. Røntgenologiske forandringer opptrådte først senere. I blodkulturen var det oppvekst av gruppe A-streptokokker. Man startet umiddelbart etter innleggelsen behandling med penicillin. Pasientens tilstand bedret seg, og de røntgenologiske osteomyelittforandringer ble etter hvert mindre uttalt. Etter seks måneder var det røntgenologiske og det kliniske bildet normalt.

For å forhindre alvorlige senfølger er tidlig diagnostikk ved denne komplikasjonen svært viktig.

Anbefalte artikler