Norsk elektronisk legehåndbok på markedet

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

- I løpet av sekunder skal legen kunne finne den informasjonen han er på jakt etter, og omfanget av informasjonen skal være slik at det er mulig å lese det raskt, sier Terje Johannessen, redaktør av den nye elektroniske legehåndboken på CD-ROM som lanseres 10. desember.

- Målet er å hjelpe norske leger til å holde seg oppdatert, både når det gjelder etablert og ny kunnskap eller informasjon innenfor medisin og helsetjenester. Stadige endringer innen klinisk medisin, trygdemedisin, sosialmedisin og teknologi gjør det vanskelig for klinikere å følge med. Opprinnelig var Norsk elektronisk legehåndbok tiltenkt primærleger. - Reaksjonene fra spesialistmiljøer har imidlertid vært så positive, at selv for spesialister vil legehåndboken kunne bli et viktig oppslagsverk, mener Johannessen.

I førsteversjonen av legehåndboken gis en detaljert omtale av vel 1200 symptomer og tilstander, utarbeidet av rundt 70 allmennpraktikere og spesialister.

Bredt sammensatt

Norsk elektronisk legehåndbok inneholder

  • en utredningsdel som gir legen kunnskap om diagnostikk ved bestemte symptomer og tilgang til standardiserte henvisninger
  • en behandlingsdel som gir informasjon om riktig terapi, oppfølging av sykdommer og trygdemedisinske fakta
  • en pasientdel som inneholder informasjon om de enkelte sykdommer, undersøkelser og behandlinger, det vil si informasjon som legen kan skrive ut til pasienten

I legehåndboken gis først og fremst råd om diagnostikk, terapi og prognose. I tillegg inneholder den informasjon beregnet på pasienten. Johannessen er ikke redd for at ytterligere skjermarbeid skal hindre kommunikasjonen mellom lege og pasient. Tvert imot mener han at det nye verktøyet kan hjelpe legen til å gi god og lettfattelig informasjon. Et eksempel er at legen og pasienten sammen kan se et videoklipp eller en illustrasjon av den aktuelle tilstanden eller legen kan sende lesestoff med pasienten.

Lokal prosedyreperm og journalmoduler for kroniske sykdommer skal etter hvert integreres i legehåndboken. Johannessen understreker like fullt at Norsk elektronisk legehåndbok ikke skal være noen prosedyresamling med imperative retningslinjer, men en nasjonal kunnskapsbase som skal bidra til mest mulig likeverdig behandling.

Mange aktører

Sosial- og helsedepartementet har gitt Norsk Helse Informatikk (NHI) i oppdrag å utvikle en elektronisk legehåndbok. SINTEF Unimed har koordinert arbeidet med å utforme det medisinske innholdet, mens NHI har ansvaret for produksjon, markedsføring, salg og oppdatering. Legehåndboken vil bli kontinuerlig oppdatert 2-3 ganger i året. Foreløpig utgis den som CD-ROM. På sikt er planen å gjøre den tilgjengelig i et helsenett.

En egen rådgivningsgruppe for Norsk elektronisk legehåndbok består av representanter fra Statens helsetilsyn, Rikstrygdeverket, Norsk legemiddelhåndbok, Kompetansesenter for IT i helsevesenet (KITH), Legeforeningen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og SINTEF Unimed. Planen er at det skal etableres fagråd innen alle områder av medisinen som får ansvar for å overvåke sitt felt og dermed sørge for kontinuerlig oppdatering av legehåndboken.

Abonnement koster 4500 kroner i året, inkludert halvårlige oppdateringer og fri brukerstøtte. Et abonnement for to brukere koster 7500 kroner, og for 4-7 brukere er prisen 12500 kroner. Spørsmål og bestilling kan rettes til Norsk Helse Informatikk, telefon 73 55 05 19 eller faks 73 59 74 20, e-postadresse nhi@nhi.no eller via internett: http://www.nhi.no

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler