Magnettomografi av sentralnervesystemet hos voksne med myelomeningocele

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Trenings- og Rådgivnings Senteret representerer en ny modell for tjenesteutvikling og tjenesteformidling og har sommålsetting å bedre livsforholdene til personer med sjeldne funksjonshemninger. Per 1.7. 1997 var 130 voksne medmyelomeningocele registrert som brukere. For 40% (61 brukere) forelå beskrivelser fra undersøkelser avsentralnervesystemet ved magnettomografi (MT). Undersøkelsene var utført ved sju norske sykehus. Denne studien er enretrospektiv gjennomgang av de 61 MT-beskrivelsene. Caput, craniocervikalovergangen og distale medulla var oftestundersøkt. Hele eller deler av torakalmedulla var undersøkt i halvparten av tilfellene. Hvilke strukturer som varbeskrevet, varierte mye. Utvidede sideventrikler ble sett minst like ofte hos personer uten shunt (68%) som hospersoner med shunt (53%). Dysmorf corpus callosum var beskrevet hos 39%. Intrakraniale strukturelle abnormaliteter varhyppig beskrevet, uten at tegn til økt trykk var nevnt. Hos 66% ble herniering av lillehjernetonsillene i ellernedenfor foramen magnum beskrevet. Fasttjoret ryggmarg ble beskrevet hos 90% og syringomyeli hos 13%. MT-undersøkelseneavdekket i de fleste tilfeller forhold som påvirker behovet for oppfølging. Vi foreslår at det utarbeides enhetligerutiner for undersøkelser av sentralnervesystemet hos disse pasientene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media