Magnettomografi av sentralnervesystemet hos voksne med myelomeningocele

Rand-Hendriksen S, ChristensenB Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Trenings- og Rådgivnings Senteret representerer en ny modell for tjenesteutvikling og tjenesteformidling og har som målsetting å bedre livsforholdene til personer med sjeldne funksjonshemninger. Per 1.7. 1997 var 130 voksne med myelomeningocele registrert som brukere. For 40% (61 brukere) forelå beskrivelser fra undersøkelser av sentralnervesystemet ved magnettomografi (MT). Undersøkelsene var utført ved sju norske sykehus. Denne studien er en retrospektiv gjennomgang av de 61 MT-beskrivelsene. Caput, craniocervikalovergangen og distale medulla var oftest undersøkt. Hele eller deler av torakalmedulla var undersøkt i halvparten av tilfellene. Hvilke strukturer som var beskrevet, varierte mye. Utvidede sideventrikler ble sett minst like ofte hos personer uten shunt (68%) som hos personer med shunt (53%). Dysmorf corpus callosum var beskrevet hos 39%. Intrakraniale strukturelle abnormaliteter var hyppig beskrevet, uten at tegn til økt trykk var nevnt. Hos 66% ble herniering av lillehjernetonsillene i eller nedenfor foramen magnum beskrevet. Fasttjoret ryggmarg ble beskrevet hos 90% og syringomyeli hos 13%. MT-undersøkelsene avdekket i de fleste tilfeller forhold som påvirker behovet for oppfølging. Vi foreslår at det utarbeides enhetlige rutiner for undersøkelser av sentralnervesystemet hos disse pasientene.

Anbefalte artikler