Magnettomografi av sentralnervesystemet hos voksne med myelomeningocele

Rand-Hendriksen S, ChristensenB Om forfatterne

Sammendrag


Trenings- og Rådgivnings Senteret representerer en ny modell for tjenesteutvikling og tjenesteformidling og har som målsetting å bedre livsforholdene til personer med sjeldne funksjonshemninger. Per 1.7. 1997 var 130 voksne med myelomeningocele registrert som brukere. For 40% (61 brukere) forelå beskrivelser fra undersøkelser av sentralnervesystemet ved magnettomografi (MT). Undersøkelsene var utført ved sju norske sykehus. Denne studien er en retrospektiv gjennomgang av de 61 MT-beskrivelsene. Caput, craniocervikalovergangen og distale medulla var oftest undersøkt. Hele eller deler av torakalmedulla var undersøkt i halvparten av tilfellene. Hvilke strukturer som var beskrevet, varierte mye. Utvidede sideventrikler ble sett minst like ofte hos personer uten shunt (68%) som hos personer med shunt (53%). Dysmorf corpus callosum var beskrevet hos 39%. Intrakraniale strukturelle abnormaliteter var hyppig beskrevet, uten at tegn til økt trykk var nevnt. Hos 66% ble herniering av lillehjernetonsillene i eller nedenfor foramen magnum beskrevet. Fasttjoret ryggmarg ble beskrevet hos 90% og syringomyeli hos 13%. MT-undersøkelsene avdekket i de fleste tilfeller forhold som påvirker behovet for oppfølging. Vi foreslår at det utarbeides enhetlige rutiner for undersøkelser av sentralnervesystemet hos disse pasientene.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler