Kvinnelig omskjæring - veien videre

Austveg B, Johansen REB, Hersi AH, Mader FA, Rye S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Kvinnelig omskjæring, også kalt genital mutilering, er blitt et aktuelt tema også i Norge, i og med at det bor rundt 4000 kvinner og piker her i landet med opprinnelse i land der slik omskjæring er vanlig. Noen av disse er små jenter som kan stå i fare for å bli omskåret, andre er kvinner som allerede er omskåret og som kan trenge medisinsk hjelp.

Omskjæring av jenter er forbudt ifølge norsk lov, som det er i en del andre europeiske land. Vi vet i dag lite om virkningen av å ha en slik eksplisitt lov. I Europa er det bare i Frankrike at mennesker er fengslet og dømt for omskjæring av jenter, og da med lovhjemmel i barnevernslov. Den norske loven er en del av en forebyggende innsats, men det er behov for et stort samfunnsmessig og holdningsskapende arbeid i tillegg.

Det er en utfordring for helsevesenet å yte hjelp til de kvinnene som er omskåret. Det er særlig den formen for omskjæring som medfører forsnevring av vaginas åpning som kan medføre behov for helsehjelp, og dette drøftes.

Anbefalte artikler