Kvinnelig omskjæring - veien videre

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Kvinnelig omskjæring, også kalt genital mutilering, er blitt et aktuelt tema også i Norge, i og med at det bor rundt4000 kvinner og piker her i landet med opprinnelse i land der slik omskjæring er vanlig. Noen av disse er små jentersom kan stå i fare for å bli omskåret, andre er kvinner som allerede er omskåret og som kan trenge medisinsk hjelp.

  Omskjæring av jenter er forbudt ifølge norsk lov, som det er i en del andre europeiske land. Vi vet i dag lite omvirkningen av å ha en slik eksplisitt lov. I Europa er det bare i Frankrike at mennesker er fengslet og dømt foromskjæring av jenter, og da med lovhjemmel i barnevernslov. Den norske loven er en del av en forebyggende innsats, mendet er behov for et stort samfunnsmessig og holdningsskapende arbeid i tillegg.

  Det er en utfordring for helsevesenet å yte hjelp til de kvinnene som er omskåret. Det er særlig den formen foromskjæring som medfører forsnevring av vaginas åpning som kan medføre behov for helsehjelp, og dette drøftes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media