Kvalitetsforbedring av psykiatriske konsultasjoner i somatiske sykehus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det har vist seg at klinisk praksis når det gjelder psykiatriske undersøkelser av pasienter i somatiske sykehusvarierer betydelig så vel innenfor som mellom ulike land. Vi beskriver et europeisk samarbeidsprosjekt for åkvalitetsforbedre psykiatriske konsultasjoner i somatiske sykehus. Det blir gjort rede for en dynamisk modell forkvalitetsforbedring som bygger på kontinuerlig registrering av utvalgte kliniske parametere og systematisktilbakemelding i forhold til endringer i disse. Erfaringer med å bruke denne modellen blir diskutert. Til sluttskisseres fremtidige utviklingsmuligheter for en slik måte å arbeide på.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media