Kvalitetsforbedring av psykiatriske konsultasjoner i somatiske sykehus

Bille H, Jakhelln F, Malt UF, Roaldset JO, Tveiten O, Watne Ø, Herzog T, Huyse F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det har vist seg at klinisk praksis når det gjelder psykiatriske undersøkelser av pasienter i somatiske sykehus varierer betydelig så vel innenfor som mellom ulike land. Vi beskriver et europeisk samarbeidsprosjekt for å kvalitetsforbedre psykiatriske konsultasjoner i somatiske sykehus. Det blir gjort rede for en dynamisk modell for kvalitetsforbedring som bygger på kontinuerlig registrering av utvalgte kliniske parametere og systematisk tilbakemelding i forhold til endringer i disse. Erfaringer med å bruke denne modellen blir diskutert. Til slutt skisseres fremtidige utviklingsmuligheter for en slik måte å arbeide på.

Anbefalte artikler