Betydningen av assosierte misdannelser i sentralnervesystemet ved myelomeningocele

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Neuralrørsdefekter er de hyppigst forekommende medfødte strukturelle misdannelser i Norge. Omtrent halvparten utgjøresav myelomeningocele (ryggmargsbrokk). Barn med myelomeningocele har ofte hydrocephalus ved fødselen. Økt intrakranialttrykk kan også utvikle seg senere. Dysmorfologi av corpus callosum er satt i forbindelse med hydrocephalus og kognitivsvikt hos personer med myelomeningocele. De fleste personer med myelomeningocele har fasttjoret ryggmarg, og en del harcystedanning i ryggmargen (syringomyeli). Chiaris malformasjon type II er en misdannelse av hjernestammen og bakreskallegrop som hyppig sees ved myelomeningocele, og som kan gi alvorlig respirasjonssvikt hos nyfødte. Chiarismalformasjon, fasttjoret ryggmarg og syringomyeli er forbundet med ulike neurologiske problemer som kan forverres hosvoksne. Kirurgisk intervensjon kan være påkrevd og ha god effekt. Hos pasienter med Chiaris malformasjon ellersyringomyeli kan neurologiske komplikasjoner oppstå ved anestesi. Fordi problemer kan oppstå i forbindelse medgraviditet og fødsel, bør alle kvinner med myelomeningocele undersøkes før de blir gravide. Barn og voksne medmyelomeningocele bør få utført rutinemessige MT-undersøkelser av hodet og hele ryggmargen for kontroll av deneuroanatomiske forhold.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media