Betydningen av assosierte misdannelser i sentralnervesystemet ved myelomeningocele

Christensen B, Rand-HendriksenS Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Neuralrørsdefekter er de hyppigst forekommende medfødte strukturelle misdannelser i Norge. Omtrent halvparten utgjøres av myelomeningocele (ryggmargsbrokk). Barn med myelomeningocele har ofte hydrocephalus ved fødselen. Økt intrakranialt trykk kan også utvikle seg senere. Dysmorfologi av corpus callosum er satt i forbindelse med hydrocephalus og kognitiv svikt hos personer med myelomeningocele. De fleste personer med myelomeningocele har fasttjoret ryggmarg, og en del har cystedanning i ryggmargen (syringomyeli). Chiaris malformasjon type II er en misdannelse av hjernestammen og bakre skallegrop som hyppig sees ved myelomeningocele, og som kan gi alvorlig respirasjonssvikt hos nyfødte. Chiaris malformasjon, fasttjoret ryggmarg og syringomyeli er forbundet med ulike neurologiske problemer som kan forverres hos voksne. Kirurgisk intervensjon kan være påkrevd og ha god effekt. Hos pasienter med Chiaris malformasjon eller syringomyeli kan neurologiske komplikasjoner oppstå ved anestesi. Fordi problemer kan oppstå i forbindelse med graviditet og fødsel, bør alle kvinner med myelomeningocele undersøkes før de blir gravide. Barn og voksne med myelomeningocele bør få utført rutinemessige MT-undersøkelser av hodet og hele ryggmargen for kontroll av de neuroanatomiske forhold.

Anbefalte artikler