Tonsillektomi og adenoidektomi i en privatklinikk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  På oppdrag fra Akershus fylkeskommune ble 303 tonsillektomier og 101 adenoidektomier gjennomført som polikliniskeinngrep ved Bogstadveien Øre-nese-hals. Pga. etterblødning ble fire tonsillektomerte pasienter (1,3%) reoperert medligatur i løpet av få timer mens de lå til observasjon i klinikken, mens fire andre (1,3%) ble innlagt i sykehus tilobservasjon. Ingen av de adenoidektomerte fikk etterblødning. Bare to av de 404 pasientene eller deres pårørende varmisfornøyd med å bli overført fra offentlige ventelister til privat klinikk. Våre operasjonsresulater kan måle seg medandre serier fra inn- og utland, og bekrefter at tendensen til å utføre slike inngrep ved private klinikker ikkeinnebærer mindre grad av sikkerhet for pasientene enn behandling ved offentlig sykehus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media