Tonsillektomi og adenoidektomi i en privatklinikk

Søhoel P, Hallmo P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


På oppdrag fra Akershus fylkeskommune ble 303 tonsillektomier og 101 adenoidektomier gjennomført som polikliniske inngrep ved Bogstadveien Øre-nese-hals. Pga. etterblødning ble fire tonsillektomerte pasienter (1,3%) reoperert med ligatur i løpet av få timer mens de lå til observasjon i klinikken, mens fire andre (1,3%) ble innlagt i sykehus til observasjon. Ingen av de adenoidektomerte fikk etterblødning. Bare to av de 404 pasientene eller deres pårørende var misfornøyd med å bli overført fra offentlige ventelister til privat klinikk. Våre operasjonsresulater kan måle seg med andre serier fra inn- og utland, og bekrefter at tendensen til å utføre slike inngrep ved private klinikker ikke innebærer mindre grad av sikkerhet for pasientene enn behandling ved offentlig sykehus.

Anbefalte artikler