Sotalol - atrieflimmer, redusert nyrefunksjon og plutselig død

Bathen J, Madsen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sotalol er i de senere år blitt stadig mer brukt i Norge. Medikamentet blir hovedsakelig brukt som antiarytmikum ved supraventrikulære og ventrikulære rytmeforstyrrelser, men er også blitt brukt som generell arytmiprofylakse etter hjertekirurgi og infarkt samt i mindre utstrekning ved angina pectoris. I mange land har sotalol vært i utstrakt bruk som antihypertensivum og antianginøst middel. Nylig ble indikasjonene for sotalol sterkt innskrenket i mange land, bl.a. Sverige. Bakgrunnen for innskrenkningene var bl.a. SWORD-studien. I Norge har indikasjonene for sotalol kun vært alvorlig arytmi.

Sotalol har en farmakokinetikk som gjør at man i visse situasjoner kan få alvorlige bivirkninger. Vi gjør rede for et slikt tilfelle.

Anbefalte artikler