Sotalol - atrieflimmer, redusert nyrefunksjon og plutselig død

Bathen J, Madsen S Om forfatterne

Sammendrag


Sotalol er i de senere år blitt stadig mer brukt i Norge. Medikamentet blir hovedsakelig brukt som antiarytmikum ved supraventrikulære og ventrikulære rytmeforstyrrelser, men er også blitt brukt som generell arytmiprofylakse etter hjertekirurgi og infarkt samt i mindre utstrekning ved angina pectoris. I mange land har sotalol vært i utstrakt bruk som antihypertensivum og antianginøst middel. Nylig ble indikasjonene for sotalol sterkt innskrenket i mange land, bl.a. Sverige. Bakgrunnen for innskrenkningene var bl.a. SWORD-studien. I Norge har indikasjonene for sotalol kun vært alvorlig arytmi.

Sotalol har en farmakokinetikk som gjør at man i visse situasjoner kan få alvorlige bivirkninger. Vi gjør rede for et slikt tilfelle.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler