Rekruttering av studenter til medisinsk forskning

Røttingen J-A, Iversen J-G, Brodal PA Om forfatterne

Sammendrag


Norsk medisinsk forskning er nede i en bølgedal. Flere virkemidler må benyttes for å rette på dette. Et av hovedtiltakene må være å styrke rekrutteringen av medisinstudenter til forskning. Studentstipendiatordningen har vært svært vellykket i mange år, og mange av studentstipendiatene tok senere doktorgrad og gikk inn i vitenskapelige stillinger. Sett i forhold til studenttallet er antall studentstipendiater redusert med 80% siden 1990. Ordningen må derfor revitaliseres dersom den skal forsette å være et sentralt rekrutteringsvirkemiddel. Erfaringer fra USA med MD/PhD-programmer viser at kombinasjonen av formaliserte lege- og forskerutdanninger er vellykket og attraktivt. I Sverige har man de siste ti årene hatt en forskerlinje parallelt med medisinstudiet (Läkarutbildning med forskningsinriktning). Dette har også vært vellykket. Basert på erfaringene fra utlandet foreslår vi å opprette en norsk forskerlinje for medisinstudenter. Denne forskerlinjen bør føre frem til en grad på hovedfags-/masternivå. Modellen er relativt lite ressurskrevende og bygger i stor utstrekning på dagens studentstipendiatordning. Den vil forhåpentligvis inneha nok fornyende elementer til å kunne trekke til seg forskningsinteresserte medisinstudenter på samme måte som studentstipendiatordningen gjorde tidligere.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler