Rekruttering av studenter til medisinsk forskning

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norsk medisinsk forskning er nede i en bølgedal. Flere virkemidler må benyttes for å rette på dette. Et avhovedtiltakene må være å styrke rekrutteringen av medisinstudenter til forskning. Studentstipendiatordningen har værtsvært vellykket i mange år, og mange av studentstipendiatene tok senere doktorgrad og gikk inn i vitenskapeligestillinger. Sett i forhold til studenttallet er antall studentstipendiater redusert med 80% siden 1990. Ordningen måderfor revitaliseres dersom den skal forsette å være et sentralt rekrutteringsvirkemiddel. Erfaringer fra USA medMD/PhD-programmer viser at kombinasjonen av formaliserte lege- og forskerutdanninger er vellykket og attraktivt. ISverige har man de siste ti årene hatt en forskerlinje parallelt med medisinstudiet (Läkarutbildning medforskningsinriktning). Dette har også vært vellykket. Basert på erfaringene fra utlandet foreslår vi å opprette ennorsk forskerlinje for medisinstudenter. Denne forskerlinjen bør føre frem til en grad på hovedfags-/masternivå.Modellen er relativt lite ressurskrevende og bygger i stor utstrekning på dagens studentstipendiatordning. Den vilforhåpentligvis inneha nok fornyende elementer til å kunne trekke til seg forskningsinteresserte medisinstudenter påsamme måte som studentstipendiatordningen gjorde tidligere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media