Mitchells osteotomi for hallux valgus

Øye C, Finsen VR Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi foretok en prospektiv studie av 45 pasienter operert med Mitchells osteotomi for hallux valgus.

Ved den preoperative undersøkelsen angav 43 pasienter at de hadde smerter i foten. 44 pasienter møtte til kontroll ett år postoperativt. 35 pasienter hadde et utmerket resultat mht. smerte. Ti pasienter hadde fortsatt smerter medialt over grunnleddet. Fire pasienter utviklet metatarsalgi etter operasjonen. Redusert sensibilitet postoperativt på dorsalsiden av første tå var vanligste komplikasjon, dette gav lite besvær. Det var begynnende artrose hos en pasient og tegn til caputnekrose hos to etter ett år. Ingen hadde pseudartrose. Metatarsofalangealvinkelen ble redusert med 8º, intermetatarsalvinkelen endret seg ikke. Det oppstod en forkorting av metatarsus på 6 mm (1-12 mm). Det var ingen korrelasjon mellom forkorting og smerte etter ett år.

Inngrepet er ikke uten komplikasjoner, men brukt overfor pasienter med betydelige smerteplager synes Mitchells osteotomi å være en akseptabel metode.

Anbefalte artikler