Karslynger og hjernenervesykdommer

Eide PK, Slettebø H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Sykdom i hjernenervene kan oppstå når små pulsårer i bakre skallegrop presser mot hjernenervene. Mikrovaskulær dekompresjon er betegnelsen på operasjonen hvor trykket mot hjernenerven avlastes ved at et materiale (vanligvis teflon) plasseres mellom blodåren og hjernenerven. I denne artikkelen presenterer vi resultatene av denne typen operasjon hos 37 pasienter med enten trigeminusneuralgi (grunnet kompresjon av 5. hjernenerve), hemifaciale spasmer (grunnet kompresjon av 7. hjernenerve) eller glossopharyngeusneuralgi (grunnet kompresjon av 9. hjernenerve). I artikkelen omtales også andre sykdommer i hjernenervene forårsaket av blodårer som presser mot hjernenervene, og vi diskuterer det vitenskapelige grunnlaget for operasjonen. Resultatene taler for at flere pasienter med sykdom i hjernenervene bør få tilbud om mikrovaskulær dekompresjon, spesielt pasienter med trigeminusneuralgi, hemifaciale spasmer og glossopharyngeusneuralgi.

Anbefalte artikler