Karslynger og hjernenervesykdommer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Sykdom i hjernenervene kan oppstå når små pulsårer i bakre skallegrop presser mot hjernenervene. Mikrovaskulærdekompresjon er betegnelsen på operasjonen hvor trykket mot hjernenerven avlastes ved at et materiale (vanligvisteflon) plasseres mellom blodåren og hjernenerven. I denne artikkelen presenterer vi resultatene av denne typenoperasjon hos 37 pasienter med enten trigeminusneuralgi (grunnet kompresjon av 5. hjernenerve), hemifaciale spasmer(grunnet kompresjon av 7. hjernenerve) eller glossopharyngeusneuralgi (grunnet kompresjon av 9. hjernenerve). Iartikkelen omtales også andre sykdommer i hjernenervene forårsaket av blodårer som presser mot hjernenervene, og vidiskuterer det vitenskapelige grunnlaget for operasjonen. Resultatene taler for at flere pasienter med sykdom ihjernenervene bør få tilbud om mikrovaskulær dekompresjon, spesielt pasienter med trigeminusneuralgi, hemifacialespasmer og glossopharyngeusneuralgi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media