Genetisk skreddersøm av mus

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Genetiske endringer i mus ved bruk av homolog rekombinasjon, såkalt knockoutteknologi, er raskt blitt et sentraltverktøy innenfor molekylærmedisin og molekylærbiologi. Ved slik teknologi kan man meget presist slå ut enkeltgener ogstudere den biologiske konsekvensen av dette i hele dyr. I år er det knappe ti år siden det banebrytende arbeidet blepublisert, der ønskede genetiske endringer i embryonale stamceller fra mus ble laget ved hjelp av homologrekombinasjon. Dermed ble grunnlaget lagt for genetisk skreddersøm av mus - presise, kontrollerte og arvbare endringeri hele dyr.

  Denne artikkelen beskriver i korte trekk det historiske og tekniske grunnlaget for knockoutteknikken og anvendelse iutvalgte musemodeller innen kreftforskning, immunologi og neurobiologi. Videreutvikling av denne typen genetiskeendringer med tids- eller vevsspesifikk styring av mutasjoner eller delesjon av gener representerer det neste skritteti teknologiutvikling. Den kombinerte bruken av homolog og Cre/loxP-mediert rekombinasjon har åpnet for et vidt spekterav strategier som favner langt utover det å lage enkle nullmutasjoner. Den raske progresjonen i dette feltet har åpnetfor anvendelser som med rette kan betegnes genetisk skreddersøm av mus.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media