Behandling av pasienter med psykogen amnesi ved hjelp av terapeutisk anamnese

Roaldset JO, ChristiansenTW Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Psykogen (dissosiativ) amnesi innebærer hukommelsestap, utover vanlig glemskhet, uten at man finner noen organisk forklaring. Forut for amnesien har pasienten oftest vært utsatt for et alvorlig psykososialt traume. Prognosen er god.

I det følgende beskrives en pasient, en mann i 40-årene, med psykogen amnesi og alvorlig depresjon som hovedsymptomer. Han gjennomlevde en svært traumatisk skilsmisse før symptomene utviklet seg. Det startet med hodepine og økt appetitt, etter hvert fikk han hukommelsesproblemer og følelse av å ha en klump i halsen, og han isolerte seg hjemme hos sin mor. Ved innleggelsen tre-fire måneder senere snakket han ikke og kommuniserte kun ved hjelp av gester og bevegelser, og han gav uttrykk for fullstendig amnesi for egne data. Etter innleggelsen sluttet han å spise og utviklet erosiv øsofagitt og gastroduodenitt som krevde intensiv behandling. Etter tre uker i sykehus uten synlig bedring av miljøterapi og perfenazin (Trilafon) 24 mg/døgn, begynte terapeuten og pasienten å rekapitulere og gjennomarbeide de traumatiske hendelsene rundt skilsmissen ut fra detaljerte saksdokumenter fra pasientens advokat. Fra da av ble pasientens hukommelse gradvis restituert til normal funksjon, og de depressive symptomene ble betydelig lettere. Denne metoden kalles terapeutisk anamnese, og har mange likheter med psykiatrisk behandling av posttraumatiske stressreaksjoner.

Anbefalte artikler