Akuttutvalget tar feil!

Johansen D, Fosse A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I denne kommentaren refses akuttutvalgets konklusjoner. Forfatterne hevder at utvalgets mandat ikke var i samsvar med Stortingets intensjoner og at utvalget heller ikke har besvart sitt mandat. Utvalgets sammensetning har svak legitimitet, og den prehospitale kjeden er blitt en salderingspost for grenspesialiseringen. Forfatterne påpeker også at utvalget har unnlatt å utrede regionale konsekvenser, noe det ble oppfordret til å gjøre.

Anbefalte artikler