13C-urea-pusteprøve som diagnostisk metode ved Helicobacter pylori-infeksjon

Dahlberg M, Schjønsby H Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi har evaluert en ikke-invasiv 13C-urea-pusteprøve i diagnosen av Helicobacter pylori-infeksjon. Pusteprøven ble analysert med ny metode med infrarød isotopspektrometri og sammenliknet med 14C-urea-pusteprøve og ureasetest i ventrikkelbiopsi.

De to pusteprøvene ble sammenliknet hos 46 pasienter. 23 pasienter var negative og 22 var positive med begge metoder. En pasient var positiv med 14C-prøven og negativ med 13C-prøven.

Resultatene av 13C-prøven og ureasetest ble sammenliknet hos 61 pasienter. Hos 30 pasienter var resultatene positive og hos 30 pasienter var de negative med begge metoder, mens en pasient med negativt resultat ved ureasetest hadde positiv pusteprøve.

13C-pusteprøve er en pålitelig, rask, enkel, ikke-radioaktiv, ikke-invasiv metode for å diagnostisere infeksjon med Helicobacter pylori og kan erstatte 14C-pusteprøve, unntatt hos pasienter med uttalt CO2-retensjon.

Anbefalte artikler