13C-urea-pusteprøve som diagnostisk metode ved Helicobacter pylori-infeksjon

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi har evaluert en ikke-invasiv 13C-urea-pusteprøve i diagnosen av Helicobacter pylori-infeksjon.Pusteprøven ble analysert med ny metode med infrarød isotopspektrometri og sammenliknet med14C-urea-pusteprøve og ureasetest i ventrikkelbiopsi.

  De to pusteprøvene ble sammenliknet hos 46 pasienter. 23 pasienter var negative og 22 var positive med beggemetoder. En pasient var positiv med 14C-prøven og negativ med 13C-prøven.

  Resultatene av 13C-prøven og ureasetest ble sammenliknet hos 61 pasienter. Hos 30 pasienter varresultatene positive og hos 30 pasienter var de negative med begge metoder, mens en pasient med negativt resultat vedureasetest hadde positiv pusteprøve.

  13C-pusteprøve er en pålitelig, rask, enkel, ikke-radioaktiv, ikke-invasiv metode for å diagnostisereinfeksjon med Helicobacter pylori og kan erstatte 14C-pusteprøve, unntatt hos pasienter med uttaltCO2-retensjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media