Vaskulitt i temporalarterien - ikke bare ved arteritis temporalis

Haugeberg G Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Vaskulitt i temporalarterien er nærmest betraktet som patognomonisk for sykdommen arteritis temporalis. Vaskulitt i temporalarteriene er imidlertid også beskrevet ved andre primære vaskulittsykdommer, som polyarteritis nodosa, Wegeners granulomatose og Churg-Strauss’ syndrom. Nyere observasjoner tyder på at temporalarteriene er hyppig affisert ved polyarteritis nodosa. Riktig diagnose er viktig på grunn av forskjellig behandling og prognose ved de forskjellige vaskulittsykdommene.

Anbefalte artikler