Vaskulitt i temporalarterien - ikke bare ved arteritis temporalis

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vaskulitt i temporalarterien er nærmest betraktet som patognomonisk for sykdommen arteritis temporalis. Vaskulitt itemporalarteriene er imidlertid også beskrevet ved andre primære vaskulittsykdommer, som polyarteritis nodosa, Wegenersgranulomatose og Churg-Strauss' syndrom. Nyere observasjoner tyder på at temporalarteriene er hyppig affisert vedpolyarteritis nodosa. Riktig diagnose er viktig på grunn av forskjellig behandling og prognose ved de forskjelligevaskulittsykdommene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media