Nytt på hjemmesiden

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Spørsmål- og svartjeneste

Lurer du på om du har krav på å ta ut overlegepermisjon eller vil du vite når du har rett til fritak fra legevakt? Svaret finner du på Legeforeningens Internett-sider. Forhandlingsavdelingen har samlet en rekke vanlige spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår som er lagt ut på nettet.

Tillitsvalgte kan få nyttige tips om hvordan man bør forholde seg i en forhandlingssituasjon. Noen svar på hva som er riktig praksis i forhold til trygdeverket finnes også. Problemstillingene er allmenngyldige og er valgt slik at de skal være aktuelle en lang stund fremover. Tilbudet vil bli utvidet etter hvert, men i første omgang har sidene 65 forskjellige problemstillinger. Du finner siden Spørsmål og svar under valget Lønns- og arbeidsvilkår.

Årboken

Årbok for Den norske lægeforening er lagt ut på Internett. Innholdsfortegnelsen er klikkbar inngangsport til de ulike kapitlene. Internett-versjonen er mer utfyllende enn papirutgaven på enkelte områder (lønns- og arbeidsvilkår, Legeforeningens organer, offentlige lover m.m.), mens noe er utelatt i andre kapitler (f.eks. fortegnelse over medisinsk-faglig rådgivende lege i kommunene og navnene på overleger i sykehusfortegnelsen). Det meste av årboken har allerede ligget på Legeforeningens nettsider en tid, men for mange som kjenner papirutgaven, vil det være enklere å navigere på Legeforeningens sider ved å velge Årboken som startsted. Du finner den på Legeforeningens førsteside nederst i rammen til venstre.

Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) med egne nettsider

Foreningen har i første omgang satset på å legge ut navn og adresse til styret, utvalg og til alle tillitsvalgte i fylkene. Mer stoff vil komme etter hvert, bl.a. vil det bli laget en liste med lenker til aktuelle sider for dem som savner det i denne første utgaven av PSL på Internett. Vil du ta en titt, så er adressen til sidene:
http://www.legeforeningen.no/yf/pspl/psl.htm

Forhandlingsnytt

Når nye avtaler er forhandlet frem eller viktige begivenheter skjer på forhandlingsfronten, kan du finne nyhetene i egen ramme bak knappen Lønns- og arbeidsvilkår.

Forhandlingsnyheter vil legges ut både på førstesiden og på de faste sidene for forhandlingsstoff. Nettredaksjonen ønsker å gjøre navigeringen på sidene best mulig, og håper at flere innfallsporter til samme sak gjør det enklere å finne frem. Kom gjerne med tips til videreutvikling av Legeforeningens nettsider.

- Grete Strand, Nettredaksjonen

Søk i biblioteksystemet

BIBSYS er biblioteksystemet for bibliotekene ved alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høyskoler og fagbiblioteker i Norge. Alle kan søke i BIBSYS-basene via Internett (http://www.bibsys.no/), eventuelt bestille bøker eller artikkelkopier dersom man har låntakernummer ved et BIBSYS-bibliotek.

BIBSYS-basene inneholder opplysninger om bøker, tidsskrifter og forskningsdokumentasjon. Forskningspublikasjoner finner du i basen FORSKPU og forskningsprosjekter i FORSKPRO. For universitetene og mange av høyskolene i Norge gir BIBSYS også adgang til den internasjonale tidsskriftbasen ISI (Institute for Scientific Information) som igjen gir tilgang til databasene Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index.

I tillegg til å søke i de bibliografiske basene i BIBSYS, kan du også søke i NWI-basen som er en søkbar indeks over alle tilgjengelige web-sider i Norden. Anbefales!

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler