Nordmenns matvaner - fra mager fattigkost til mager velferdskost

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vårt kosthold har gjennomgått betydelige endringer i løpet av dette århundret. Frem til 1950 var utviklingenkarakterisert ved en stor nedgang i forbruket av kornvarer og en økning i inntaket av margarin og andre fete matvarer,men også av et økt inntak av frukt og grønnsaker, som har fortsatt opp til våre dager. De siste 30 årene erkarakterisert ved en stor nedgang i forbruket av matpotet, margarin og smør, en overgang til magrere melketyper og etøkt forbruk av kjøtt, ost, fettrike snacks og brus. Forandringene i forbruksmønsteret har ført til at andelen avkostens energiinnhold som skriver seg fra fett økte fra 20-30 energiprosent (E%) i begynnelsen av århundret til drøyt40 E%, for siden å minske til dagens nivå, 30-34 E%, i løpet av de siste 20 år. Norsk gjennomsnittskost inneholder nåtilfredsstillende mengder av de fleste essensielle næringsstoffer sett i forhold til anbefalt inntak, med unntak forvitamin D samt jern og folat blant fertile kvinner. Fra et helsemessig synspunkt gir den norske kosten fortsatt forlite stivelse og fiber og for mye hardt fett (mettet fett og transfett), sukker, salt og alkohol.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media