Lateks kontakturticaria og prikktesting med lateksekstrakt

Steinkjer B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Lateks kontakturticaria rapporteres med økende hyppighet. Atopikere med håndeksem har økt risiko for utvikling av type 1-allergi overfor lateks.

Fra 1994 har vi prikktestet alle atopikere med håndeksem og samtidig inkludert lateksekstrakt i vår standard prikktestserie. Ved behov ble RAST - radioallergosorbenttest - mot lateks og hansketest utført.

Av 200 testede pasienter ble det påvist lateks kontakturticaria hos 24, hvorav 20 hadde positiv prikktest. Ni pasienter fikk stilt diagnosen først etter at prikktest var utført. Hos seks pasienter skyldtes dette utilstrekkelig anamnese.

Kliniske manifestasjoner og funn hos 24 pasienter med lateks kontakturticaria presenteres. 17 personer var atopikere og 21 hadde håndeksem. Hyppigste aktuelle symptom var kløe, rødhet og urticaria ved bruk av gummihansker. Seks hadde hatt symptomer ved tannlegebehandling, tre ved gynekologisk undersøkelse og to rapporterte om anafylaktoide reaksjoner under narkose. 11 hadde yrkesrelaterte symptomer, åtte av disse var helsearbeidere.

Anbefalte artikler