Helsemessige problemer hos flypassasjerer

Owe JO, Christensen CC Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Nesten 13 millioner passasjerer reiste fra norske flyplasser i 1997. Flyging i moderne jetpassasjerfly er en rask, sikker og relativt komfortabel reisemåte, men forhold i flykabinen, f.eks. trykkendringer, redusert oksygennivå, tørr luft, trange plassforhold, støy og vibrasjon inkludert turbulens, i tillegg til stress på flyplassen, kan bidra til medisinske problemer hos enkelte disponerte passasjerer. Disse forhold med tilhørende medisinske konsekvenser beskrives, og praktiske råd om forebyggende tiltak gis. Ved flyging av mer enn en times varighet vil trykket i flykabinen ofte reduseres til tre firedeler av normaltrykket ved havflatenivå. Rapporterte sykdomstilfeller og skader i fly fra SAS og Braathens for årene 1993-97 viser at besvimelser/bevissthetstap er hyppigst blant sykdomstilfellene, fulgt av brystsmerter/hjerteanfall og respiratoriske og gastrointestinale problemer. Trykkutlikningsproblemer i øre/bihuler er så vanlig at det ikke blir rapportert. Skader inkludert forbrenninger utgjorde 41,5% av tilfellene. Turbulens er hovedårsaken, og kabinbesetningen er mest utsatt. Helsepersonell om bord var involvert i behandlingen i 15% av tilfellene.

Anbefalte artikler