Helsemessige problemer hos flypassasjerer

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Nesten 13 millioner passasjerer reiste fra norske flyplasser i 1997. Flyging i moderne jetpassasjerfly er en rask,sikker og relativt komfortabel reisemåte, men forhold i flykabinen, f.eks. trykkendringer, redusert oksygennivå, tørrluft, trange plassforhold, støy og vibrasjon inkludert turbulens, i tillegg til stress på flyplassen, kan bidra tilmedisinske problemer hos enkelte disponerte passasjerer. Disse forhold med tilhørende medisinske konsekvenserbeskrives, og praktiske råd om forebyggende tiltak gis. Ved flyging av mer enn en times varighet vil trykket iflykabinen ofte reduseres til tre firedeler av normaltrykket ved havflatenivå. Rapporterte sykdomstilfeller og skader ifly fra SAS og Braathens for årene 1993-97 viser at besvimelser/bevissthetstap er hyppigst blant sykdomstilfellene,fulgt av brystsmerter/hjerteanfall og respiratoriske og gastrointestinale problemer. Trykkutlikningsproblemer iøre/bihuler er så vanlig at det ikke blir rapportert. Skader inkludert forbrenninger utgjorde 41,5% av tilfellene.Turbulens er hovedårsaken, og kabinbesetningen er mest utsatt. Helsepersonell om bord var involvert i behandlingen i15% av tilfellene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media