Helse hos flygere og flysikkerhet

Årva PH Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Flygere og annet luftpersonell kommer i kontakt med leger på to måter. Den ene er når flygeren skal gjennomgå en lovpålagt undersøkelse hos en autorisert flylege for å få utstedt en legeattest til flysertifikat. Den andre er kontakten med helsevesenet når sykdom oppstår. Det kan godt hende at flygeren møter den samme legen, men rollene er forskjellig i de nevnte situasjoner.

Formålet med denne artikkelen er å gi leger utenfor luftfartssystemet en kortfattet innføring i hvilke spesielle hensyn som må tas til flygere som yrkesutøvere når sykdom oppstår.

Anbefalte artikler