Forebygging av arbeidsrelatert lateksallergi

Mehlum IS Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Lateksallergi er blitt en relativt vanlig arbeidsrelatert sykdom blant helsearbeidere pga. økt bruk av latekshansker. Mye kan gjøres for å forebygge sensibilisering og allergiske reaksjoner på lateks. Forebygging kan skje på flere forvaltningsmessige nivåer: Overnasjonalt og nasjonalt ved regulerende tiltak og anbefalinger, på den enkelte arbeidsplass ved praktiske tiltak, hvorav valg og bruk av hansker er viktige faktorer. Hanskenes barriereegenskaper og behovet for smitteverntiltak må balanseres mot behovet for å forebygge sensibilisering og allergiske reaksjoner.

Allergenitet mellom forskjellige latekshansker kan variere med flere tusen ganger og kan måles med ulike metoder. Foreløpig er det ikke fastsatt grenseverdier, og ingen latekshansker kan betraktes som helt trygge i allergisammenheng.

Arbeidstilsynet har utarbeidet en oversikt over latekshansker for å veilede hanskebrukere i valg av hansker. Det anbefales pudderfrie hansker med lavt innhold av lateksallergener/løselige proteiner, gummitilsetningsstoffer og endotoksiner. På det norske markedet finnes det mange hansker med lavt allergeninnhold, men for enkelte mangler viktige opplysninger.

Anbefalte artikler