Flyktning- og innvandrerbarn i sykehus

Olsen B Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Formålet med undersøkelsen var å studere flyktning- og innvandrerbarns sykehusinnleggelser ved Aker sykehus. Årsaker til sykehusinnleggelsen, liggetid, foreldrenes bakgrunn og kommunikasjonen mellom helsepersonalet og familiene med ikke-vestlig bakgrunn ble undersøkt. Studien inkluderte 347 barn fra ti bydeler i Oslo med en barnepopulasjon med ikke-vestlig bakgrunn på 31%. 133 barn i studien (36%) hadde foreldre hvor begge var født i et ikke-vestlig land, herav hadde 44 flyktning- og 89 innvandrerbakgrunn.

Innvandrerbarn hadde en median innleggelsestid på tre døgn, flyktningbarn og barn med vestlig bakgrunn to døgn. Flyktning- og innvandrerbarn var like hyppig innlagt som barn med vestlig bakgrunn. Utskrivingsdiagnosen “symptomer og ubestemte tilstander” var signifikant hyppigere blant ikke-vestlige barn. Tre firedeler av mødrene og halvdelen av fedrene i denne gruppen snakket middels ellerdårlig norsk, og hos minst 40% av familiene var det kommunikasjonsproblemer i pleien av det syke barnet. En tredel av mødrene hadde mindre enn seks års skolegang og en firedel hadde aldri gått på skole.

Anbefalte artikler