Flyktning- og innvandrerbarn i sykehus

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Formålet med undersøkelsen var å studere flyktning- og innvandrerbarns sykehusinnleggelser ved Aker sykehus. Årsakertil sykehusinnleggelsen, liggetid, foreldrenes bakgrunn og kommunikasjonen mellom helsepersonalet og familiene medikke-vestlig bakgrunn ble undersøkt. Studien inkluderte 347 barn fra ti bydeler i Oslo med en barnepopulasjon medikke-vestlig bakgrunn på 31%. 133 barn i studien (36%) hadde foreldre hvor begge var født i et ikke-vestlig land, heravhadde 44 flyktning- og 89 innvandrerbakgrunn.

  Innvandrerbarn hadde en median innleggelsestid på tre døgn, flyktningbarn og barn med vestlig bakgrunn to døgn.Flyktning- og innvandrerbarn var like hyppig innlagt som barn med vestlig bakgrunn. Utskrivingsdiagnosen "symptomer ogubestemte tilstander" var signifikant hyppigere blant ikke-vestlige barn. Tre firedeler av mødrene og halvdelen avfedrene i denne gruppen snakket middels ellerdårlig norsk, og hos minst 40% av familiene var detkommunikasjonsproblemer i pleien av det syke barnet. En tredel av mødrene hadde mindre enn seks års skolegang og enfiredel hadde aldri gått på skole.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media