Er det en lege om bord?

Andersen HT Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Passasjergrunnlaget for internasjonal luftfart er raskt økende. Flere reisende betyr delvis at folk reiser oftere enn før, men samtidig at antallet passasjerer med helserisiko tiltar. Meget unge, meget gamle, bevegelseshemmede, kronisk syke mennesker, svangre - alle tilbys de transport med fly. I tiltakende grad er det behov for assistanse av helsepersonell, som stilles overfor mer eller mindre vanskelige medisinske vurderinger, situasjonen tatt i betraktning. Helsepersonell har beskjeden kunnskap om de vanligste komplikasjoner ved moderne lufttransport. Leger er sjelden klar over lovlighet og konsekvens av å gi medisinsk assistanse der flernasjonale juridiske forhold spiller inn. Likeledes er de færreste klar over at domstoler forholder seg forskjellig til behandlingsresultatet avhengig av legens forutsetninger. Eksempler på problemer en tilkalt lege kan møte, er omtalt i det følgende.

Anbefalte artikler