Er det en lege om bord?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Passasjergrunnlaget for internasjonal luftfart er raskt økende. Flere reisende betyr delvis at folk reiser oftere ennfør, men samtidig at antallet passasjerer med helserisiko tiltar. Meget unge, meget gamle, bevegelseshemmede, kronisksyke mennesker, svangre - alle tilbys de transport med fly. I tiltakende grad er det behov for assistanse avhelsepersonell, som stilles overfor mer eller mindre vanskelige medisinske vurderinger, situasjonen tatt i betraktning.Helsepersonell har beskjeden kunnskap om de vanligste komplikasjoner ved moderne lufttransport. Leger er sjelden klarover lovlighet og konsekvens av å gi medisinsk assistanse der flernasjonale juridiske forhold spiller inn. Likeledes erde færreste klar over at domstoler forholder seg forskjellig til behandlingsresultatet avhengig av legensforutsetninger. Eksempler på problemer en tilkalt lege kan møte, er omtalt i det følgende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media