Epididymitt hos spedbarn - ingen umulighet

Haakonsen P, Hagen RH Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Epididymitter kan inndeles i infeksiøse og inflammatoriske. Bakteriell epididymitt følger retrograd bakteriell kontaminering av sædleder, og kan spesielt hos spedbarn være assosiert med urinveisanomalier. En infeksiøs epididymitt kan hos barn imidlertid også være en manifestasjon av en systemisk infeksjon. Inflammatorisk epididymitt følger også urethroejakulatorisk refluks, men med urinkjemikaliene som utløsende agenser. Den vil også kunne være anomaliassosiert, men vil oftere skyldes urodynamiske forhold.

Forekomsten av epididymitt hos spedbarn er usikker, men sannsynligvis større enn antatt. Vi beskriver et tilfelle av epididymitt hos et spedbarn med bakteriuri hvor endelig diagnose ble stilt ved kirugisk eksplorasjon. Barnet hadde først en subklinisk fase, noe vi mener kan forklare en sannsynlig underdiagnostisering av tilstanden generelt. Det ble ikke påvist urinveisanomalier.

Torsjon er den viktigste diagnosen ved akutt scrotum hos barn, av hensyn til testikkelpreservering, spesielt hos spedbarn og prepubertalt. Enkelte hevder at man finner insidensmaksimum for epididymitt i samme aldersgrupper. Fargedoppler, scintigrafi og kirurgisk eksplorasjon er de beste diagnostiske hjelpemidler for å skille torkverte testikkelstrukturer fra inflammerte.

Anbefalte artikler