Epididymitt hos spedbarn - ingen umulighet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Epididymitter kan inndeles i infeksiøse og inflammatoriske. Bakteriell epididymitt følger retrograd bakteriellkontaminering av sædleder, og kan spesielt hos spedbarn være assosiert med urinveisanomalier. En infeksiøs epididymittkan hos barn imidlertid også være en manifestasjon av en systemisk infeksjon. Inflammatorisk epididymitt følger ogsåurethroejakulatorisk refluks, men med urinkjemikaliene som utløsende agenser. Den vil også kunne være anomaliassosiert,men vil oftere skyldes urodynamiske forhold.

  Forekomsten av epididymitt hos spedbarn er usikker, men sannsynligvis større enn antatt. Vi beskriver et tilfelle avepididymitt hos et spedbarn med bakteriuri hvor endelig diagnose ble stilt ved kirugisk eksplorasjon. Barnet haddeførst en subklinisk fase, noe vi mener kan forklare en sannsynlig underdiagnostisering av tilstanden generelt. Det bleikke påvist urinveisanomalier.

  Torsjon er den viktigste diagnosen ved akutt scrotum hos barn, av hensyn til testikkelpreservering, spesielt hosspedbarn og prepubertalt. Enkelte hevder at man finner insidensmaksimum for epididymitt i samme aldersgrupper.Fargedoppler, scintigrafi og kirurgisk eksplorasjon er de beste diagnostiske hjelpemidler for å skille torkvertetestikkelstrukturer fra inflammerte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media