Avdelingsledelse og profesjonsstrid

Helsingen N Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Striden om lederskap i sykehusavdelinger rammer pasientene og forverrer en lederkrise. Det primære spørsmål burde selvfølgelig være hvordan en avdeling best skal ledes. Og kvalitetsstrategien, slik den er utformet i konseptet for kontinuerlig kvalitetsutvikling, gir her klare retningslinjer: Kvalitetsledelse garanteres av det tverrfaglige team - overlege, oversykepleier og økonomikonsulent/forvalter. Forutsetninger for teamledelse diskuteres. Avdelingsledelsen må gis stor myndighet til å kunne ta et helhetlig ansvar for pasientkvalitet og kostnadseffektivitet. Den felles utfordring for Legeforeningen og Sykepleierforbundet er implementering av kvalitetsstrategien i våre sykehusavdelinger. Den uverdige profesjonsstriden kan avblåses!

Anbefalte artikler