Apoptose - nye muligheter i behandlingen av kreft

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Apoptose er en aktiv, regulerbar form for celledød som er fundamentalt forskjellig fra nekrose, den passive dødsformensom forekommer ved forskjellige sykdomstilstander. Ny viten om apoptose er i ferd med å endre viktige konsepter ionkologien. Det er etter hvert blitt klart at kreftceller dør i stor grad ved apoptose, akkurat som normale celler.Videre vet vi at de fleste av de midler som i dag brukes i kreftbehandling induserer apoptose og ikke nekrose. Dettehar to viktige konsekvenser: Det faktum at det eksisterer et "selvmordsmaskineri" i kreftcellen gir oss mange nyemuligheter for å utløse celledød i svulster ved spesifikk aktivering av de proteiner som inngår i dette maskineriet.Men fremfor alt gjør det det mulig å angripe problemet behandlingsresistens, et sentralt anliggende i onkologien.Kreftceller er ofte resistente mot terapi, eller utvikler resistens under behandlingen. En viktig årsak til dette ersannsynligvis resistens mot apoptose forårsaket av aktivering av antiapoptotiske mekanismer. Ved behandling rettet motde ulike proteiner i selvmordsapparatet kan man tenke seg å sensibilisere for apoptose. Denne artikkelen forklarer detman i dag vet om de basale mekanismene ved apoptose og de nye angrepsvinkler dette gir for behandling av kreft.Deretter presenteres en oversikt over terapeutiske studier som er gjort på dette området.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media