Akupunktur og andre "trosretninger"

Breivik J Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Akupunktur er i ferd med å bli et akseptert behandlingsprinsipp innen moderne medisin. Dette har nøye sammenheng med publisering av en rekke vitenskapelige studier som har påvist positive effekter av akupunkturbaserte behandlingsopplegg. Det er derimot påfallende at ingen av disse studiene har vært rettet mot å teste akupunkturens fundamentale dogme om at nåler applisert på spesifikke “akupunkturpunkter” har effekt på bestemte lidelser. Det eneste man har påvist er en assosiasjon mellom bedret helse og deltakelse i behandlingsopplegg ledet av akupunktører. I Tidsskrift for Den norske lægeforening har man på ingen måte presisert dette fundamentale skillet mellom samvariasjon og årsakssammenheng, og bidrar dermed tilet fortegnet bilde av akupunkturens vitenskapelige dokumentasjon.

Anbefalte artikler