406 femurfrakturer hos barn

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I perioden 1980-93 ble 406 femurfrakturer hos personer under 17 år behandlet ved Haukeland Sykehus (gjennomsnittlig 24per år). Det gir en årlig insidens på 35 femurfrakturer per 100000 barn. Det var ingen sikker insidensendring i denneperioden.

  Gjennomsnittsalderen var 8,4 år. 70% av bruddene oppstod hos gutter. Femurfrakturen var eneste skade hos 78%. 7%hadde også andre frakturer, 8% var multitraumatiserte og 7% hadde hodeskade. Trafikkulykker var årsak til 35% avfemurfrakturene.

  65% av bruddene ble strekkbehandlet (liggetid 30 dager), 21% ble operert (liggetid 12 dager) og 14% ble primærtgipset (liggetid tre dager).

  Ved klinisk etterkontroll av 117 diafysære femurfrakturer hadde ti pasienter (8,5%) beinlengdeforskjell over 10 mm(seks med forlengelse og fire med forkorting av femur). Fire av disse oppgav gangbesvær (tre med forlengelse og en medforkorting av femur). Rotasjonsfeil over 10° ble påvist hos 14 pasienter (12%) med diafysær fraktur (12 utad- og toinnadrotert). Fem av disse hadde subjektivt besvær (fire utad og en innadrotert).

  Strekkbehandling av femurfrakturer hos barn er en sikker behandling med få komplikasjoner, men medfører langhospitalisering.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media