Urethradivertikkel hos kvinner

Vistad I, Berge V, Kvarstein B Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Urethradivertikkel hos kvinner er sjeldent, med en insidens på 1,4-5%, avhengig av populasjonen som beskrives. Diagnosen stilles ofte sent fordi pasientene har uspesifikke symptomer fra nedre urogenitaltractus. Den klassiske triaden ved urethradivertikkel hos kvinner er drypping av puss fra urethra, dysuri og dyspareuni. Mange av pasientene har palpabel oppfylling på fremre vaginalvegg.

I denne artikkelen presenterer vi kliniske funn og behandling av 11 kvinner med urethradivertikkel innlagt ved kirurgisk avdeling ved Sentralsykehuset i Akershus i perioden 1.1. 1975-1.4. 1996. Undersøkelser inkluderte vaginal undersøkelse, urethrocystoskopi, urografi og urethrografi med dobbeltballongkateter. Ti pasienter hadde positivt palpasjonsfunn. Åtte av ti hadde positiv urethrografi. Ni pasienter ble operert med ekstirpasjon av divertikkelen. Under oppfølgingssamtale fra tre måneder til 21 år etter behandling, kom det frem at én pasient var blitt inkontinent postoperativt, to pasienter hadde merket noe residiv og at seks var blitt helt kvitt sine plager.

Anbefalte artikler