Urethradivertikkel hos kvinner

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Urethradivertikkel hos kvinner er sjeldent, med en insidens på 1,4-5%, avhengig av populasjonen som beskrives.Diagnosen stilles ofte sent fordi pasientene har uspesifikke symptomer fra nedre urogenitaltractus. Den klassisketriaden ved urethradivertikkel hos kvinner er drypping av puss fra urethra, dysuri og dyspareuni. Mange av pasientenehar palpabel oppfylling på fremre vaginalvegg.

  I denne artikkelen presenterer vi kliniske funn og behandling av 11 kvinner med urethradivertikkel innlagt vedkirurgisk avdeling ved Sentralsykehuset i Akershus i perioden 1.1. 1975-1.4. 1996. Undersøkelser inkluderte vaginalundersøkelse, urethrocystoskopi, urografi og urethrografi med dobbeltballongkateter. Ti pasienter hadde positivtpalpasjonsfunn. Åtte av ti hadde positiv urethrografi. Ni pasienter ble operert med ekstirpasjon av divertikkelen.Under oppfølgingssamtale fra tre måneder til 21 år etter behandling, kom det frem at én pasient var blitt inkontinentpostoperativt, to pasienter hadde merket noe residiv og at seks var blitt helt kvitt sine plager.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media