Ti år med Lubinus Interplanta hofteproteser

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Fylkessjukehuset i Lærdal har som eneste sykehus i Norge benyttet hofteprotesen Lubinus Interplanta, 332 pasienter fikkslik protese i tiårsperioden 1987-96. Som kvalitetssikring har vi gjennomført beregning av proteseoverlevelse,spørreundersøkelse blant pasientene, og klinisk etterkontroll med røntgen av pasienter med de mest symptomgivendehofter.

  Beregnet proteseoverlevelse for Lubinus Interplanta mht. aseptisk løsning er i materialet 99,6% etter fem, og 98,7%etter ti år. Total reoperasjonsrate er på 0,7% etter fem, og 1,6% etter ti år. Spørreundersøkelse blant operertepasienter viser en betydelig bedring i livskvalitet og funksjonsnivå ett til ti år etter operasjon. Ved hjelp avDawsons standardiserte spørreskjema viser vi at våre operasjonskriterier og kliniske resultater er sammenliknbare medandres. Etterundersøkelsen av den mest subjektivt plagede femdel (18%) av pasientene lyktes i å fange opp samtligekjente havarerte hofteproteser, men avslørte ingen signifikante mørketall i forhold til Nasjonalt Register forLeddproteser.

  På tross av gode resultater anbefales endringer i rutiner og materialvalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media