Psykiatriprosjekt på nett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  DagavdelingsNettverk er en sammenslutning av åtte psykiatriske dagavdelinger i Norge. Samarbeidet startet som etprosjekt basert på en felles teoretisk referanseramme og kvalitetssikring av rutiner, men er nå blitt en selvstendigorganisasjon med egen hjemmeside på Internett (http://www.med.uio.no/us/dn).

  Her finnes generell informasjon om hvordan nettverket drives, hvilke pasienter som behandles i de tilknyttededagavdelingene, fellestrekk ved avdelingene og hva som skjer med den informasjonen som avdelingene systematiskregistrerer. Innholdet dreier seg om personlighetsforstyrrelser, selvpsykologi, gruppepsykoterapi, korttidsdagavdelingsbehandling, kvalitetssikring og klinisk forskning.

  Informativt om dagavdelingene

  Fire av avdelingene som er tilknyttet nettverket er også nærmere presentert (de resterende har hjemmesider underutvikling). Her kan man bl.a. få informasjon om behandlingsprogram, behandlingsresultater, søknadsprosedyrer ogpresentasjon av dagavdelingenes stab. Samtidig informeres det om nettverkets kvalitetssikringssystem, beregnet påpersoner som ønsker informasjon om hvordan et slikt system kan bygges opp, avdelinger som vurderer å knytte seg tilnettverket og for andre som vil vite mer om kvaliteten av tilbudene som gis ved de ulike avdelingene.

  I tillegg finnes det informasjon om aktuelle og mulige områder for forskning samt anbefalte lenker med en kortbeskrivelse av hva slags informasjon man kan forvente å finne.

  - Dette er først og fremst et informasjonssystem der de åtte dagavdelingene som samarbeider presenterer seg selv ogsitt arbeid. Informasjonen er dels myntet på offentligheten, pasienter og personer innen helseadministrasjon, sierSigmund Karterud, som inngår i staben ved Dagavdelingen, Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus.

  Prosjektet DagavdelingsNettverk er blitt støttet av Den norske lægeforenings Kvalitetssikringsfond II, oghjemmesiden er utformet med støtte fra Statens helsetilsyn.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media