Psykiatriprosjekt på nett

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

DagavdelingsNettverk er en sammenslutning av åtte psykiatriske dagavdelinger i Norge. Samarbeidet startet som et prosjekt basert på en felles teoretisk referanseramme og kvalitetssikring av rutiner, men er nå blitt en selvstendig organisasjon med egen hjemmeside på Internett (http://www.med.uio.no/us/dn).

Her finnes generell informasjon om hvordan nettverket drives, hvilke pasienter som behandles i de tilknyttede dagavdelingene, fellestrekk ved avdelingene og hva som skjer med den informasjonen som avdelingene systematisk registrerer. Innholdet dreier seg om personlighetsforstyrrelser, selvpsykologi, gruppepsykoterapi, korttids dagavdelingsbehandling, kvalitetssikring og klinisk forskning.

Informativt om dagavdelingene

Fire av avdelingene som er tilknyttet nettverket er også nærmere presentert (de resterende har hjemmesider under utvikling). Her kan man bl.a. få informasjon om behandlingsprogram, behandlingsresultater, søknadsprosedyrer og presentasjon av dagavdelingenes stab. Samtidig informeres det om nettverkets kvalitetssikringssystem, beregnet på personer som ønsker informasjon om hvordan et slikt system kan bygges opp, avdelinger som vurderer å knytte seg til nettverket og for andre som vil vite mer om kvaliteten av tilbudene som gis ved de ulike avdelingene.

I tillegg finnes det informasjon om aktuelle og mulige områder for forskning samt anbefalte lenker med en kort beskrivelse av hva slags informasjon man kan forvente å finne.

- Dette er først og fremst et informasjonssystem der de åtte dagavdelingene som samarbeider presenterer seg selv og sitt arbeid. Informasjonen er dels myntet på offentligheten, pasienter og personer innen helseadministrasjon, sier Sigmund Karterud, som inngår i staben ved Dagavdelingen, Klinikk for psykiatri, Ullevål sykehus.

Prosjektet DagavdelingsNettverk er blitt støttet av Den norske lægeforenings Kvalitetssikringsfond II, og hjemmesiden er utformet med støtte fra Statens helsetilsyn.

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler