Problembasert læring

Skullerud KP Om forfatteren
Artikkel


Sammendrag


Problembasert læring (PBL) krever mange lærere og mye tid. Gjennom Tidsskrift for Den norske lægeforening har det kommet frem at det er en generelt positiv holdning til denne undervisningsformen blant lærere og studenter. Som representant for subspesialistene med mange jern i ilden innenfor eget fagområde, finner jeg det riktig å påpeke konsekvensene av undervisningsplikt på andre fagområder enn det egne over mange uker. Undervisningsbelastningen reduserer subspesialistens tid og krefter til faglig oppdatering og undervisnings-, forsknings- og representasjonsoppgaver nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg er min erfaring etter 20 år at spesialistkandidater under utdanning har samme faglige kompetanse som de hadde tidligere, men deres evne til å ta selvstendige beslutninger blir stadig dårligere. Vil problembasert læring gjøre dem til selvstendige, handlekraftige leger?

Anbefalte artikler