Prehospital behandling av heroinforgiftning i Oslo i 1996

Stokland O, Hansen TB, Nilsen JE Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Antall tilfeller av heroinoverdoseringer i Oslo er økende. I 1996 var de årsak til 12% (1248) av alle akutte utrykninger for ambulansetjenesten. Heroin kan gi fatal respirasjonssvikt, og i Oslo ble det rapportert i alt 104 døde på grunn av heroin. Overdosering behandles på stedet av ambulansepersonell. Av 79 livløse som de fant, ble resusciteringsforsøk startet hos 18 hvorav 11 med vellykket resultat. I alt måtte 846 misbrukere få motgift, naloxon, og blant dem var 678 (80%) komatøse. Bare 29 måtte innlegges i sykehus. Tidlig behandling forhindret sannsynligvis morbiditet og mortalitet ved at tidstapet med transport til sykehus ble unngått. Ambulansetjenesten behandler alle misbrukere med samme respekt som andre pasienter. Den har ikke politieskorte og har god kjennskap til og tillit i miljøet. Prehospital tjeneste sparer helsevesenet for ressurser og bør etter vår erfaring tilknyttes sykehus eller annen helseinstitusjon for gjensidig og optimal utnyttelse.

Anbefalte artikler