Prehospital behandling av heroinforgiftning i Oslo i 1996

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Antall tilfeller av heroinoverdoseringer i Oslo er økende. I 1996 var de årsak til 12% (1248) av alle akutteutrykninger for ambulansetjenesten. Heroin kan gi fatal respirasjonssvikt, og i Oslo ble det rapportert i alt 104 dødepå grunn av heroin. Overdosering behandles på stedet av ambulansepersonell. Av 79 livløse som de fant, bleresusciteringsforsøk startet hos 18 hvorav 11 med vellykket resultat. I alt måtte 846 misbrukere få motgift, naloxon,og blant dem var 678 (80%) komatøse. Bare 29 måtte innlegges i sykehus. Tidlig behandling forhindret sannsynligvismorbiditet og mortalitet ved at tidstapet med transport til sykehus ble unngått. Ambulansetjenesten behandler allemisbrukere med samme respekt som andre pasienter. Den har ikke politieskorte og har god kjennskap til og tillit imiljøet. Prehospital tjeneste sparer helsevesenet for ressurser og bør etter vår erfaring tilknyttes sykehus ellerannen helseinstitusjon for gjensidig og optimal utnyttelse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media