Medisinstudenter på nettet

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Norsk medisinstudentforening har lenge ønsket seg hjemmeside på Internett, og rett før sommeren kom de på nettet (http://www.legeforeningen.no/yf/nmf/). Foruten faktainformasjon om Nmf, kan man lese om hvilke saker foreningen er opptatt av og arbeider med. I tillegg inneholder siden ulike startsteder for “medisinsurf”, medisinske nyhetssider, tidsskrifter, beslektede organisasjoner samt en nyttig opplisting over de aller fleste universiteter i verden som tilbyr medisinutdanning. Æsculap, Norsk medisinstudentforenings eget tidsskrift, kan ikke leses på nettet, men har fått sin egen faktaside (http://www.uio.no/~aesculap/). British Medical Journal har en egen papirutgave beregnet på studenter, og gjør intet unntak når det gjelder nettversjonen (http://www.bmjpg.com/studbmj/index.html).

Med start på Legeforeningens side

Du kan også nå Nmfs side fra Legeforeningens hjemmeside () under knappen Utdanning. Under denne knappen finnes for øvrig stoff om grunnutdanningen og turnustjenesten. Det er dessuten lagt ut et hefte med kort informasjon om arbeidsmarked, lønn, stillingstyper/antall, utdanning, opptak og relevante adresser som Legeforeningen har utarbeidet. En annen nyttig side for medisinstudenter er hjemmesiden til Yngre legers forening som har en Spørrekasse med korte orienteringer som det kan være kjekt å vite “før arbeidslivet tar deg” (http://www.legeforeningen.no/yf/ylf/spmaal.htm).

Fyldig lenkesamling fra Medicinerforeningen

Medicinerforeningen (MF) er fakultetsforeningen for legestudentene ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. De forsøker å samle relevante pekere spesielt all informasjon fra Universitetet i Oslo som er rettet mot medisinstudenter (http://studmed.uio.no/stud/medfor/MFpekere.htm). Her finnes lenker til ymse foreninger; fra Medicinsk ParadeOrchæster (http://wwworg.uio.no/studenter/sang/mpo/mpo.html) til Medisinernes seksualopplysning (http://wwworg.uio.no/studenter/opplysning/mso/). Ellers er det lenker til undervisningssteder, biblioteker og praktisk informasjon som Studiehåndboken, studieplan, lover og regler, midlertidig lisens, turnustjeneste osv. Også lenker til medisinske fakulteter i Sverige og Danmark, samt henvisning til ulike foreninger for norske studenter i utlandet finnes på disse sidene.

Sykehistorier på nettet

Medicinerforeningen har en samling lenker til flere sykehistorier på Internett, som for eksempel Exam Room - stedet for sykehistorier hos Medscape (http://www.medscape.com/home/ExamRoom/Medscape-ExamRoom.html) og The Interactive Patient (http://medicus.marshall.edu/medicus.htm). Ved å velge Cyberpatient simulations kan man dessuten igangsette behandling (http://www.netmedicine.com/cyberpt/cyber.htm). Flere pekere til interaktive læresteder er samlet under Medisinsk utdanning, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen (http://www.uib.no/isf/guide/edu.htm). En gradert vurdering av medisinske nettsteder kan du se her (http://www.mdchoice.com/pcsites.htm).

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (http://www.med.uio.no/)
Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen (http://www.uib.no/med/medfak.html)
Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim (http://www.mtfs.unit.no/)
Fagområdet medisin, Universitetet i Tromsø (http://www.fm.uit.no/)

Anbefalte artikler