Medisin og kunst på nettet

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

De siste årene har interessen for hva leger kan lære av å studere humanistiske fag vært økende, og i USA er det nå vanlig med fagområdet Medical Humanities ved de medisinske fakulteter. Studentene oppfordres til å lese skjønnlitteratur, se film og bildekunst og lytte til musikk. I Oslo har man siden 1996 holdt et kurs om temaet helse og sykdom i kunsten i første semester, der litteratur, arkitektur og malerkunst er hovedtemaene. En kilde for kunst med relevans for medisin og legevirksomhet, er http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/. Databasen er preget av at den er amerikansk, især innenfor litteratur er angelsaksisk dominans tydelig. Likevel kan stedet anbefales for søk innen dette feltet. Hver måned føyes nye verker til, med til dels fyldige og informative kommentarer. Filmer anmeldes. Per 25.6. 1998 inneholder databasen omtale av 24 kunstverk, 14 kunstnere, 53 filmer, 1067 litterære arbeider og 642 forfattere.

- Pål Gulbrandsen, Tidsskriftet

Nytt på Legeforeningens hjemmeside

Det er laget tre nye knapper på Legeforeningens hjemmeside:

  • Skjemaer og trykksaker inneholder skjemaer som kan lastes ned til egen maskin og direktebestillingsformular for mange av Legeforeningens trykksaker.
  • Stillinger inneholder Arbeidsmarkedsetatens database for legestillinger. Mange av stillingene er hentet fra Tidsskrift for Den norske lægeforening og er gjort tilgjengelige for elektronisk publisering. Du finner også søknadsblankett for legestillinger og standardattest for utført legetjeneste.
  • Utdanning inneholder stoff om grunnutdanningen, turnustjenesten, bestemmelser for spesialistutdanningen, oversikt over spesialitetskomiteene, spesialistreglene, målbeskrivelsene, godkjente utdanningsinstitusjoner, lenke til medisinstudentene og oversikt over Legeforeningens kurs og møter.

Under knappen Ut i verden, er det lagt ut en fortegnelse over samtlige sykehus i Norge som er hentet fra Legeforeningens årbok for 1998-99.

- Grete Strand, Nettredaksjonen

År 2000-relevante ressurser på Internett

Informasjonsmengden om år 2000-problematikken som er tilgjengelig på Internett er enorm. Nedenfor er det samlet relevante adresser i Skandinavia. Det er lagt ut lenker til disse stedene fra KITHs hjemmeside som finnes på http://www.kith.no/

ODIN: År 2000. IT-systemer i staten - status, vurderinger og forslag til sentrale tiltak. Tiltaksplan for oppfølging av år 2000-arbeidet i statsforvaltningen. Oversikt over år 2000-problemet. Anbefalt datoformat for informasjonsutveksling. http:///www.odin.dep.no/aad/publ/aar2000/index.html

Statskonsult: År 2000. IT-systemer i staten - status, vurderinger og forslag til sentrale tiltak. Notat om en sektorvis kartlegging høsten 1996.
http://www.sol.no/statskonsult/aktuelt/historie/ar2000dp.htm

Sommersoft: Informasjon om hva som skjer når det gjelder informasjonsteknologiens utfordringer i forbindelse med overgangen til år 2000.
http://www.sommersoft.no/

Anbefalte artikler