Medisin og kunst på nettet

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no eller kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  De siste årene har interessen for hva leger kan lære av å studere humanistiske fag vært økende, og i USA er det nåvanlig med fagområdet Medical Humanities ved de medisinske fakulteter. Studentene oppfordres til å leseskjønnlitteratur, se film og bildekunst og lytte til musikk. I Oslo har man siden 1996 holdt et kurs om temaet helse ogsykdom i kunsten i første semester, der litteratur, arkitektur og malerkunst er hovedtemaene. En kilde for kunst medrelevans for medisin og legevirksomhet, er http://endeavor.med.nyu.edu/lit-med/. Databasen er preget av at den eramerikansk, især innenfor litteratur er angelsaksisk dominans tydelig. Likevel kan stedet anbefales for søk innen dettefeltet. Hver måned føyes nye verker til, med til dels fyldige og informative kommentarer. Filmer anmeldes. Per 25.6.1998 inneholder databasen omtale av 24 kunstverk, 14 kunstnere, 53 filmer, 1067 litterære arbeider og 642forfattere.

  - Pål Gulbrandsen, Tidsskriftet

  Nytt på Legeforeningens hjemmeside

  Det er laget tre nye knapper på Legeforeningens hjemmeside:

  • Skjemaer og trykksaker inneholder skjemaer som kan lastes ned til egen maskin ogdirektebestillingsformular for mange av Legeforeningens trykksaker.
  • Stillinger inneholder Arbeidsmarkedsetatens database for legestillinger. Mange av stillingene er hentetfra Tidsskrift for Den norske lægeforening og er gjort tilgjengelige for elektronisk publisering. Du finner ogsåsøknadsblankett for legestillinger og standardattest for utført legetjeneste.
  • Utdanning inneholder stoff om grunnutdanningen, turnustjenesten, bestemmelser for spesialistutdanningen,oversikt over spesialitetskomiteene, spesialistreglene, målbeskrivelsene, godkjente utdanningsinstitusjoner, lenke tilmedisinstudentene og oversikt over Legeforeningens kurs og møter.

  Under knappen Ut i verden, er det lagt ut en fortegnelse over samtlige sykehus i Norge som er hentet fraLegeforeningens årbok for 1998-99.

  - Grete Strand, Nettredaksjonen

  År 2000-relevante ressurser på Internett

  Informasjonsmengden om år 2000-problematikken som er tilgjengelig på Internett er enorm. Nedenfor er det samletrelevante adresser i Skandinavia. Det er lagt ut lenker til disse stedene fra KITHs hjemmeside som finnes på http://www.kith.no/

  ODIN: År 2000. IT-systemer i staten - status, vurderinger og forslag til sentrale tiltak. Tiltaksplan for oppfølgingav år 2000-arbeidet i statsforvaltningen. Oversikt over år 2000-problemet. Anbefalt datoformat forinformasjonsutveksling. http:///www.odin.dep.no/aad/publ/aar2000/index.html

  Statskonsult: År 2000. IT-systemer i staten - status, vurderinger og forslag til sentrale tiltak. Notat om ensektorvis kartlegging høsten 1996.
  http://www.sol.no/statskonsult/aktuelt/historie/ar2000dp.htm

  Sommersoft: Informasjon om hva som skjer når det gjelder informasjonsteknologiens utfordringer i forbindelse medovergangen til år 2000.
  http://www.sommersoft.no/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media