Kvinnelige kjønnshormoner øker risikoen for brystkreft

Vatten L Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Antall kvinner som får brystkreft stiger, noe som skyldes aldersutviklingen i befolkningen, men også en reell risikoøkning. Økningen i risiko kan delvis forklares av endringer i fødsels- og familiemønster, noe kan forklares av høyere alder ved første fødsel og av færre fødsler per kvinne. Kvinnelige hormoners påvirkning av brystkjertelen er av sentral betydning, men den biologiske mekanismen for dette er fortsatt ikke klarlagt. Bruk av hormoner i tablettform (p-piller og hormonell substitusjonsbehandling) gir en viss økning i risiko, men når man slutter å bruke medikamentene, går risikoen tilbake til gjennomsnittlig nivå. Fremtidig epidemiologisk forskning kommer til å orientere seg mot betydningen av faser i livet som kjennetegnes av sterke hormonelle omveltninger. Vekst og utvikling i fosterlivet og ungdommens seksuelle modning og kroppslige vekstspurt er typiske eksempler. Begge faser har fått begrenset oppmerksomhet, men kan være av stor betydning for brystkreftsykdommens naturlige forløp.

Anbefalte artikler