Intrauterin ernæring

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Føtal eller intrauterin ernæring har i de siste år fått økende oppmerksomhet. Det skyldes særlig to forhold. Det ene erpåvisningen av en statistisk sammenheng mellom fødselsvekt og risiko for kardiovaskulære sykdommer og diabetes senere ilivet. Det andre dreier seg om nyere kunnskap innen ernæringsbiologien. Det gjelder spesielt det forhold at mangenæringsstoffer direkte kan påvirke reguleringen av gener, noe som kan få konsekvenser for et individs utvikling oghelse.

  I artikkelen gjennomgås hovedårsakene til intrauterin feilernæring, som kan skyldes dårlig ernæring hos den gravide,nedsatt placentær funksjon eller skyldes tilstander hos fosteret. Risikoen ved å være født liten forsvangerskapsalderen diskuteres.

  Intrauterin ernæringssvikt kan spille en rolle for fødselsvekt, føtale feilutviklinger, sensitivitet for asfyksiunder fødsel, barneneurologiske tilstander og for sykdom i voksen alder. I et slikt perspektiv er vår kunnskap på dettefeltet ikke mer enn fragmentarisk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media