Intrauterin ernæring

Henriksen T, Lande B, Clausen T, Grønn M, Salvesen K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Føtal eller intrauterin ernæring har i de siste år fått økende oppmerksomhet. Det skyldes særlig to forhold. Det ene er påvisningen av en statistisk sammenheng mellom fødselsvekt og risiko for kardiovaskulære sykdommer og diabetes senere i livet. Det andre dreier seg om nyere kunnskap innen ernæringsbiologien. Det gjelder spesielt det forhold at mange næringsstoffer direkte kan påvirke reguleringen av gener, noe som kan få konsekvenser for et individs utvikling og helse.

I artikkelen gjennomgås hovedårsakene til intrauterin feilernæring, som kan skyldes dårlig ernæring hos den gravide, nedsatt placentær funksjon eller skyldes tilstander hos fosteret. Risikoen ved å være født liten for svangerskapsalderen diskuteres.

Intrauterin ernæringssvikt kan spille en rolle for fødselsvekt, føtale feilutviklinger, sensitivitet for asfyksi under fødsel, barneneurologiske tilstander og for sykdom i voksen alder. I et slikt perspektiv er vår kunnskap på dette feltet ikke mer enn fragmentarisk.

Anbefalte artikler