Interaksjon mellom sumatriptan og selektive serotoninreopptakshemmere

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Depresjon og migrene forekommer relativt ofte samtidig, og det hender at begge lidelser behøver medikamentellbehandling. En apotekfarmasøyt henvendte seg til regionalt legemiddelinformasjonssenter i helseregion 3 (RELIS 3) dakombinasjonen sumatriptan og fluoxetin skulle ekspederes til en pasient. Felleskatalogteksten for Imigran (sumatriptan)påpeker den teoretiske muligheten for en interaksjon med selektive serotoninreopptakshemmere. RELIS 3 vurderer herinteraksjonen mellom sumatriptan og selektive serotoninreopptakshemmere. Teoretiske vurderinger og kliniske datatilsier at kombinasjonen sumatriptan og selektive serotoninreopptakshemmere ikke er kontraindisert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media