Interaksjon mellom sumatriptan og selektive serotoninreopptakshemmere

Pomp E Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Depresjon og migrene forekommer relativt ofte samtidig, og det hender at begge lidelser behøver medikamentell behandling. En apotekfarmasøyt henvendte seg til regionalt legemiddelinformasjonssenter i helseregion 3 (RELIS 3) da kombinasjonen sumatriptan og fluoxetin skulle ekspederes til en pasient. Felleskatalogteksten for Imigran (sumatriptan) påpeker den teoretiske muligheten for en interaksjon med selektive serotoninreopptakshemmere. RELIS 3 vurderer her interaksjonen mellom sumatriptan og selektive serotoninreopptakshemmere. Teoretiske vurderinger og kliniske data tilsier at kombinasjonen sumatriptan og selektive serotoninreopptakshemmere ikke er kontraindisert.

Anbefalte artikler