Hvorfor forsker ikke norske klinikere i utlandet?

Moen A Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Må man være naiv eller ha motivasjon langt utover de flestes fatteevne for å satse på forskning? Et opphold i utlandet innebærer økonomisk belastning og er ikke nødvendigvis en fordel karrieremessig for den som ønsker å kombinere forskning og klinisk arbeid. Hvis flere søkte ut, ville det øke rekrutteringsgrunnlaget og heve kompetansenivået for overordnede stillinger i klinisk medisin. Det trengs flere tiltak for å få dette til.

Anbefalte artikler