Hvilke effekter har vedlikeholdsbehandling med metadon på rehabilitering av heroinavhengige?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Vi ønsket å studere hvilke effekter vedlikeholdsbehandling med metadon har hos heroinmisbrukere.

  Ved systematiske søk i Medline og Cochrane Library fant vi to randomiserte kontrollerte studier hvor metadon var enav hovedkomponentene i rehabiliteringsprogrammet for heroinavhengige. Til sammen fant vi mer enn 2350 artikler ommetadon. Disse to var de eneste som tilfredsstilte definerte inklusjonskriterier. Det var til sammen 347 deltakere i deto forsøkene.

  Begge undersøkelser viste at metadon vedlikeholdsbehandling førte til at flere ble værende i behandlingsopplegget.En av undersøkelsene viste i tillegg lavere heroin- og kokainbruk.

  Det er oppsiktsvekkende at det bare foreligger to randomiserte kontrollerte undersøkelser som viser effekt avmetadon vedlikeholdsbehandling i rehabilitering av heroinmisbrukere. Vi har ikke funnet undersøkelser som viser effektpå dødelighet, kriminalitet, prostitusjon eller smittefarlig atferd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media