Hvilke effekter har vedlikeholdsbehandling med metadon på rehabilitering av heroinavhengige?

Hermstad R, Johannessen G, Michelsen K Om forfatterne
Artikkel


Sammendrag


Vi ønsket å studere hvilke effekter vedlikeholdsbehandling med metadon har hos heroinmisbrukere.

Ved systematiske søk i Medline og Cochrane Library fant vi to randomiserte kontrollerte studier hvor metadon var en av hovedkomponentene i rehabiliteringsprogrammet for heroinavhengige. Til sammen fant vi mer enn 2350 artikler om metadon. Disse to var de eneste som tilfredsstilte definerte inklusjonskriterier. Det var til sammen 347 deltakere i de to forsøkene.

Begge undersøkelser viste at metadon vedlikeholdsbehandling førte til at flere ble værende i behandlingsopplegget. En av undersøkelsene viste i tillegg lavere heroin- og kokainbruk.

Det er oppsiktsvekkende at det bare foreligger to randomiserte kontrollerte undersøkelser som viser effekt av metadon vedlikeholdsbehandling i rehabilitering av heroinmisbrukere. Vi har ikke funnet undersøkelser som viser effekt på dødelighet, kriminalitet, prostitusjon eller smittefarlig atferd.

Anbefalte artikler