Gonoré forårsaket av fluorokinolonresistente gonokokker

Døsen LK, Moi H Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Vi beskriver en pasient med gonoré forårsaket av fluorokinolonresistente gonokokker med flere episoder av behandlingssvikt og mulig reinfeksjon. Fluorokinoloner er siden 1995 anbefalt førstehåndsmiddel mot ukomplisert gonoré i Norge. Imidlertid har Neisseria gonorrhoeae en uttalt evne til å utvikle resistens, og på verdensbasis ser man nå en tiltakende utvikling av fluorokinolonresistente stammer. Ved Olafiapoliklinikken var 16% av de fremdyrkede gonoréstammene i 1997 helt eller delvis resistente mot ciprofloksacin, tilsvarende i Sverige 19%. Alle tilfeller av penicillinaseproduserende gonokokker er meldingspliktige til Meldingssystem for smittsomme sykdommer. Vi foreslår at gonokokkstammer med nedsatt følsomhet for fluorokinoloner også skal meldes.

Gonoré er blitt en sjelden sykdom i Norge, og det tas for mange prøver til dyrking hos asymptomatiske individer med liten risiko. Oppfølging og smitteoppsporing av pasienter med gonoré må prioriteres.

Anbefalte artikler