Elektronisk sykebesøk

Hurlen P, Østbye T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I løpet av de neste årene vil telemedisinsk teknologi bli allment tilgjengelig både ved legekontorer og i pasientenes hjem. I denne artikkelen beskriver vi noen av de tjenestene som vil kunne utvikle seg når man kan knytte sammen pasient og lege ved hjelp av toveis lyd- og bildeoverføring. Vi drøfter følgene av telemedisinsk teknologi for leger og pasienter, og ser spesielt på det elektroniske sykebesøk og på det nye lege-pasient-forholdet som kan bli en konsekvens av teknologien. Vi vurderer dessuten økonomiske, juridiske og politiske konsekvenser. I Norge tror vi at teknologien i første omgang vil bli brukt til enkle forespørsler til pasientens primærlege, til å hente inn annenhåndsvurderinger og til å kontakte behandlere med annet grunnsyn og andre tradisjoner. I høykostland med privatfinansierte helsetjenester tror vi at tilgangen på rimelige telemedisinske tjenester fra lavkostland vil være den viktigste drivkraften. Disse vil også etter hvert bli tilgjengelige for norske pasienter. Videre tror vi det vil utvikle seg virtuelle sentre - nettverk av leger på tvers av landegrensene.

Anbefalte artikler