Elektronisk sykebesøk

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  I løpet av de neste årene vil telemedisinsk teknologi bli allment tilgjengelig både ved legekontorer og i pasienteneshjem. I denne artikkelen beskriver vi noen av de tjenestene som vil kunne utvikle seg når man kan knytte sammen pasientog lege ved hjelp av toveis lyd- og bildeoverføring. Vi drøfter følgene av telemedisinsk teknologi for leger ogpasienter, og ser spesielt på det elektroniske sykebesøk og på det nye lege-pasient-forholdet som kan bli en konsekvensav teknologien. Vi vurderer dessuten økonomiske, juridiske og politiske konsekvenser. I Norge tror vi at teknologien iførste omgang vil bli brukt til enkle forespørsler til pasientens primærlege, til å hente inn annenhåndsvurderinger ogtil å kontakte behandlere med annet grunnsyn og andre tradisjoner. I høykostland med privatfinansierte helsetjenestertror vi at tilgangen på rimelige telemedisinske tjenester fra lavkostland vil være den viktigste drivkraften. Disse vilogså etter hvert bli tilgjengelige for norske pasienter. Videre tror vi det vil utvikle seg virtuelle sentre - nettverkav leger på tvers av landegrensene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media