Stoff om transplantasjoner på Internett

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
  Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
  grete.strand@legeforeningen.no  kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

  Tim Scholz er ansatt i en fordypningsstilling i transplantasjonskirurgi ved Kirurgisk avdeling B, Rikshospitalet.Han har dels arbeidet med et doktorgradsprosjekt vedrørende problemstillinger innen levertransplantasjon og dels medandre forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Sentralt står et samarbeidsprosjekt innen levertransplantasjonmellom Rikshospitalet og Baylor University Medical Center i Dallas, Texas.

  - Mitt interessefelt er transplantasjon og jeg har derfor stor glede av Transweb (http://www.transweb.org/) som formidler nyheter, informasjon om kongresser, lenker tilandre transplantasjonsrelaterte sider etc. De beste tidsskriftene innen mitt fagområde finnes også på Internett:Transplantation (http://www.wwilkins.com/TP/) og Transplant International(http://link.springer.de/link/service/journals/00147/index.htm).

  Scholz har ubegrenset tilgang til Internett gjennom universitetsnettet både på arbeid og privat. - Dennenettverksplattformen gjør det mulig for meg å overføre mine arbeidsfiler fritt frem og tilbake mellom min PC på jobb ogmin hjemme-PC. Dette gir stor arbeidsmessig frihet, påpeker han. Han fremhver at samarbeidet medtransplantasjonssenteret i Dallas er blitt svært effektivt gjennom e-postmuligheten på Internett. - Jeg har på dennemåten kunnet styre en prospektiv pasientstudie på lang avstand via daglig kommunikasjon uten tidsforsinkelse.Forsøksprotokoller, sammendrag, artikkelutkast og pasientdatabaser (anonymisert eller kryptert) blir også overført pådenne måten, forteller han.

  - Etter hvert som jeg er blitt bedre kjent med Internett og dets muligheter og det samtidig har skjedd en rivendeutvikling innen medisinske tilbud på Internett, har jeg i dag stor glede av Internett i mitt daglige arbeid. Det ersærlig til litteratursøk og til generell faglig oppdatering jeg bruker Internett. Det finnes flere gratis medlinetilbudfor litteratursøk på nettet, som for eksempel Biomednet (http://biomednet.com/db/medline). Med litt trening i søketeknikk kan man rasktskaffe seg en god oversikt over hva som er publisert innen sitt felt. Har man et referanseprogram som Endnote ellerReference Manager, kan man elektronisk overføre de referanser man har funnet i Medline til sitt egetreferansebibliotek. I tillegg kan man tilegne seg nyheter og annet nyttig stoff fra flere nyhets- oginformasjonstjenester for leger i Norge, som for eksempel Medinet (http://www.medinet.no). En virkelig god internasjonal medisinsk nyhetsformidler er Doctor'sGuide to Medical & other News (http://www.pslgroup.com/mednews.htm).

  - Vurderer du Internett som et nyttig verktøy for leger?

  - Ja, og særlig i lys av den pågående debatten om hvordan vi leger i økende grad møter pasienter som er meget godtorientert om egen sykdom gjennom nettopp Internett, mener Scholz. - Det er selvsagt umulig å ha total oversikt overhvilke tilbud som til enhver tid eksisterer for leger på Internett. Det er derfor nyttig å diskutere dette mediet medkolleger, noe som gjøres i utstrakt grad på min arbeidsplass. Det blir sjeldent tid til rene "surf" på nettet. Ofteåpner jeg mine favorittsteder som jeg har liggende som bokmerker, og det hender at jeg gjennom disse kommer overinteressante lenker og på denne måten foretar "kontrollerte surf".

  Tim Scholz har liten erfaring med diskusjonsgrupper, men anser det som tidkrevende informasjonsutveksling og menerdet ofte kan være tidsbesparende å foreta målrettede emnesøk.

  - Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media