Stoff om transplantasjoner på Internett

Artikkel

Tips Nettredaksjonen om brukererfaringer og spennende Internett-adresser.
Telefon 23 10 90 00, telefaks 23 10 90 40, eller e-post:
grete.strand@legeforeningen.no  kristin.green.nicolaysen@legeforeningen.no

Tim Scholz er ansatt i en fordypningsstilling i transplantasjonskirurgi ved Kirurgisk avdeling B, Rikshospitalet. Han har dels arbeidet med et doktorgradsprosjekt vedrørende problemstillinger innen levertransplantasjon og dels med andre forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt. Sentralt står et samarbeidsprosjekt innen levertransplantasjon mellom Rikshospitalet og Baylor University Medical Center i Dallas, Texas.

- Mitt interessefelt er transplantasjon og jeg har derfor stor glede av Transweb (http://www.transweb.org/) som formidler nyheter, informasjon om kongresser, lenker til andre transplantasjonsrelaterte sider etc. De beste tidsskriftene innen mitt fagområde finnes også på Internett: Transplantation (http://www.wwilkins.com/TP/) og Transplant International (http://link.springer.de/link/service/journals/00147/index.htm).

Scholz har ubegrenset tilgang til Internett gjennom universitetsnettet både på arbeid og privat. - Denne nettverksplattformen gjør det mulig for meg å overføre mine arbeidsfiler fritt frem og tilbake mellom min PC på jobb og min hjemme-PC. Dette gir stor arbeidsmessig frihet, påpeker han. Han fremhver at samarbeidet med transplantasjonssenteret i Dallas er blitt svært effektivt gjennom e-postmuligheten på Internett. - Jeg har på denne måten kunnet styre en prospektiv pasientstudie på lang avstand via daglig kommunikasjon uten tidsforsinkelse. Forsøksprotokoller, sammendrag, artikkelutkast og pasientdatabaser (anonymisert eller kryptert) blir også overført på denne måten, forteller han.

- Etter hvert som jeg er blitt bedre kjent med Internett og dets muligheter og det samtidig har skjedd en rivende utvikling innen medisinske tilbud på Internett, har jeg i dag stor glede av Internett i mitt daglige arbeid. Det er særlig til litteratursøk og til generell faglig oppdatering jeg bruker Internett. Det finnes flere gratis medlinetilbud for litteratursøk på nettet, som for eksempel Biomednet (http://biomednet.com/db/medline). Med litt trening i søketeknikk kan man raskt skaffe seg en god oversikt over hva som er publisert innen sitt felt. Har man et referanseprogram som Endnote eller Reference Manager, kan man elektronisk overføre de referanser man har funnet i Medline til sitt eget referansebibliotek. I tillegg kan man tilegne seg nyheter og annet nyttig stoff fra flere nyhets- og informasjonstjenester for leger i Norge, som for eksempel Medinet (http://www.medinet.no). En virkelig god internasjonal medisinsk nyhetsformidler er Doctor’s Guide to Medical & other News (http://www.pslgroup.com/mednews.htm).

- Vurderer du Internett som et nyttig verktøy for leger?

- Ja, og særlig i lys av den pågående debatten om hvordan vi leger i økende grad møter pasienter som er meget godt orientert om egen sykdom gjennom nettopp Internett, mener Scholz. - Det er selvsagt umulig å ha total oversikt over hvilke tilbud som til enhver tid eksisterer for leger på Internett. Det er derfor nyttig å diskutere dette mediet med kolleger, noe som gjøres i utstrakt grad på min arbeidsplass. Det blir sjeldent tid til rene “surf” på nettet. Ofte åpner jeg mine favorittsteder som jeg har liggende som bokmerker, og det hender at jeg gjennom disse kommer over interessante lenker og på denne måten foretar “kontrollerte surf”.

Tim Scholz har liten erfaring med diskusjonsgrupper, men anser det som tidkrevende informasjonsutveksling og mener det ofte kan være tidsbesparende å foreta målrettede emnesøk.

- Kristin Green Nicolaysen, Nettredaksjonen

Anbefalte artikler