Regionale helseplaner - endring eller bare prosess?

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Regionalt samarbeid i helsevesenet har vært fremholdt som et statlig mål i mange år. I forbindelse med at de regionalehelseutvalg fikk i oppgave å utforme regionale helseplaner ble behovet for funksjonsdeling mellom sykehuseneunderstreket. Stiftelse for helsetjenesteforskning har fulgt arbeidet med regionale helseplaner i 1996-97. Ethovedsiktemål med oppfølgingen har vært å se i hvilken grad det statlig uttalte mål om funksjonsdeling ble nådd.

  Selv om resultatet så langt må bedømmes som heller beskjedent, synes det fortsatt mulig å få regionalfunksjonsdeling. Det betinger imidlertid en sterkere statlig styring av prosessen. Regionene må ha lik forståelse avstatens målsetting, og staten må følge planprosessen for å sikre at kravene til planarbeidet holdes. Betydningen avregionenes forskjellige arbeidsmåter bør drøftes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media