Må det være så vanskelig?

Finsen V Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Klinisk erfaring kan gi inntrykk av at personer med et kronisk alkoholproblem oftere får komplikasjoner i forbindelse med kirurgisk behandling for brudd. Vi ønsket å gjennomføre en undersøkelse for å avklare om dette inntrykket medfører riktighet. Artikkelen redegjør for hvordan vår søknad ble behandlet av politiet, Riksadvokaten, rådet for taushetsplikt og forskning, det lokale behandlingssenter for avrusing, regional komité for medisinsk forskningsetikk, Statens helsetilsyn, Datatilsynet og Justisdepartementet frem til avslaget 16 måneder etter innsending av den første søknaden.

Anbefalte artikler