Fotballsjukehus eller sjukehusfotball

Rekkedal O Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


For å makte avviklinga av ulike naudsynte fråvær i små sjukehus er god tilgang på vikarar vesentleg. Utviklinga har gjort det meir og meir vanskeleg å skaffe slik hjelp. Kanskje røynsler frå fotballverda kan nyttast når ein skal velje strategi for å løyse desse problema?

Anbefalte artikler